Unionens regelverk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Unionens regelverk (fransk: acquis de l'Union, tidligere fellesskapets regelverk: aquis communitaire) er betegnelsen på de rettslige forpliktelser og rettigheter som samlet utgjør EU-retten, og som er inkorporert i rettssystemene til EUs medlemsstater. Regelverket endrer seg over tid, og omfatter

 • traktatenes innhold, prinsipper og politiske mål
 • enhver lov som vedtas for å anvende disse traktatene og rettspraksis i EU-domstolen
 • erklæringer og resolusjoner vedtatt i EU,
 • fremgangsmåter i utenriks- og sikkerhetspolitikken og innenrikspolitikk,
 • internasjonale avtaler som EU inngår, og avtaler som inngås mellom medlemsstatene knyttet til EUs virksomhet.[1]

Et land som søker om medlemskap i EU, må i henhold til Københavnskriteriene akseptere regelverket før det kan bli medlem. Unntak fra regelverket innvilges bare i svært få tilfeller og i begrenset utstrekning. Søkerland må inkorporere regelverket i deres eget lovverk før de blir medlemmer, og må anvende disse reglene fra samme tidspunkt.[1][2]

Unionens regelverk blir ved medlemskapsforhandlinger inndelt i de nedenstående 35 ulike kapitler:[3]

 1. Fri bevegelse av varer
 2. Fri bevegelse av personer
 3. Fri bevegelse av tjenester
 4. Fri bevegelse av kapital
 5. Offentlige anskaffelser
 6. Selskapsrett
 7. Lovgivning om immaterielle rettigheter
 8. EUs konkurransepolitikk
 9. Finansielle tjenester
 10. Informasjonssamfunnet og mediene
 11. EUs felles landbrukspolitikk
 12. Matvaresikkerhet, veterinære og fytosanitære spørsmål
 13. EUs felles fiskeripolitikk
 14. EUs transportpolitikk
 15. EUs felles energipolitikk
 16. Beskatning
 17. Den økonomiske og monetære union
 18. Statistikk
 19. Sosialpolitikk og sysselsetting
 20. Selskaps- og industripolitikk
 21. Transeuropeiske nett
 22. Regionalpolitik og samordning av strukturinstrument
 23. Rettsvesen og grunnleggende rettigheter
 24. Det europeiske området for frihet, sikkerhet og rettferdighet
 25. Vitenskap og forskning
 26. Utdannelse og kultur
 27. Miljø
 28. Forbrukerbeskyttelse og folkehelse
 29. EUs tollunion
 30. EUs internasjonale forbindelser
 31. EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk
 32. Finansiell kontroll
 33. Finansielle bestemmelser og budsjettbestemmelser
 34. Institusjonelle og prosessuelle regler
 35. Andre spørsmål

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b «EUR-Lex - acquis - EN - EUR-Lex». eur-lex.europa.eu (engelsk). Besøkt 13. april 2023. 
 2. ^ «Acquis». neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu (engelsk). Besøkt 13. april 2023. 
 3. ^ «Chaptersof the acquis». Besøkt 14. april 2023.