Unibank

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Unibanks tidligere hovedkontor i Christianshavn er tegnet av Henning Larsen

Unibank var en dansk bank, som ble stiftet i 1990 ved fusion mellom Andelsbanken, SDS og Privatbanken. Banken var på det tidspunkt Danmarks nest største.

Unibanks moderselskap, Unidanmark, fusjonerte i mars 1999 med Tryg-Baltica, som var Danmarks største forsikringsselskap og det nest største i Norge. Året etter, i mars 2000, fusjonerte Unidanmark med MeritaNordbanken, som noen år tidligere var dannet ved fusjon av finske Merita Bank og svenske Nordbanken. Det fusjonerte selskapet ble derved et fellesnordisk finanskonsern, som fikk navnet Nordic Baltic Holding, men som i oktober 2000 skiftet navn til det nåværende Nordea.