Ufullkommen konkurranse

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Ufullkommen konkurranse, også kjent som imperfekt konkurranse er en samlebetegnelse for alle markeder hvor betingelsene for fullkommen konkurranse ikke blir møtt. Fordi fullkommen konkurranse er en idealtype, vil markeder i praksis ha store vanskeligheter for å kunne praktisere dette, om i det hele tatt.

Ufullkomne markeder kan bedres ved hjelp av offentlige reguleringer og tilsyn. I Norge har Konkurransetilsynet som hovedoppgave å håndheve konkurranseloven som skal sørge for å fremme konkurranse.

Betingelser for fullkommen konkurranse[rediger | rediger kilde]

Former for ufullkommen konkurranse[rediger | rediger kilde]

  • Monopol: Et marked hvor det bare finnes en selger og flere kjøpere. Selgeren (også kalt monopolisten) har dermed stor markedsmakt.
  • Oligopol: Et marked med få selgere (men fler enn 1) og mange kjøpere. Dette gir selgerne større markedsmakt.
  • Monopolistisk konkurranse: Et marked hvor det finnes flere selgere og kjøpere, men hvor produktene er differensiert. Dette ser man ofte i klesbransjen hvor man har mange produkt av samme typen, men som selges til ofte vidt forskjellige priser på grunn av merkevare.
  • Monopsoni: Et marked hvor det bare finnes en kjøper, men mange selgere. Kjøperen har dermed stor markedsmakt
  • Oligopsoni: Et marked med få kjøpere (men fler enn 1) og mange selgere. Dette gir kjøperne større markedsmakt.
  • Kartell: Benevnelse på en gruppe selgere som går sammen for å samarbeide om for eksempel pris eller volum. Dette gir selgerne forholdsvis større markedsmakt. Dette er forbudt i de fleste land, men det finnes eksempler. Organisasjonen av oljeproduserende land (OPEC) er et eksempel på et kartell som sammen bestemmer seg for hvor mye petroleum medlemslandene skal eksportere.
  • Markeder med informasjonsasymmetri: Dette er en situasjon hvor enten selgeren eller kjøperen sitter med informasjon som ville hatt påvirkning på markedet.
  • Markeder med forsinket økonomisk effekt: Forsinkelser i markeder som fører til at konkurransen ikke er fullkommen. Dette sees ofte i arbeidsmarkedet hvor det kan ta tid fra en arbeidstaker mister sin jobb han eller hun finner en ny.