Uddevallabroen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

Koordinater: 58°19′33,395″N 11°50′35,898″Ø

Svenske skråstagbroer
Bilde av Udevallabroen
Bilde av Uddevallabroen
Veistrekning: E6
Total lengde: 1 712 m
Lengste spenn: 414 m
Seilingshøyde: 51 m.
Mengde betong: 35 400 m3.
Mengde stål: 9 500 tonn.
Mengde armering: 7 000 tonn.
Bærekabler: 1 100 tonn.
Byggherre: Vägverket i Sverige.
Entreprenør: SKANSKA AB.
Konsulent: Johs. Holt A.S og SKANSKA Teknikk AB.
Konstruksjonsmetode: «Fritt frambygg» metode.
Byggekostnad: 723 millioner svenske kroner.
Åpningsdato: 20 mai-2000.

Uddevallabroen, på svensk Uddevallabron, er en skråstagbro over Sunningesund/Byfjorden i Uddevalla i Sverige og er en del av motorveien E6. Den er Sveriges fjerde lengste veibro (etter Ølandsbroen, Øresundsbroen og Högakustenbron). Lengden er 1712 m og hovedspennet er 414m. De to hovedtårnene er 149 m høye. Brobanen består av fire kjørebaner, to for hver kjøreretning. Totalbredden er 27 m, inkl. midtrabatt.

Grunnforholdene[rediger | rediger kilde]

De geologiske forutsetningene varierer ganske mye på stedet. Det er fundamentert både med direkte fundamentering, betongpeler, stålkjernepeler og stålrørspeler opp til 80 m lengde for fundamentene.

Overbygningen[rediger | rediger kilde]

Broen består av tilfartsbro på hver side og skråkabeldel i midten. Tilfartsbroene består av to atskilte tverrsnitt, hver bygd opp som en lukket stålkasse med plass-støpt dekke i betong. Tilfartsbroene hviler på pilarer.

Hovedspennet består av stålseksjoner, og er et åpent bjelketverrsnitt med hovedbjelker og tverrbjelker.

Hoveddelen ble bygd etter «fritt frambygg»-prinsippet. Ferdige stålseksjoner ble løftet direkte opp fra båt ved hjelp av en pongtongkran. Videre ble seksjonene sammensveist og strammet opp fortløpende fra begge sider av tårnene. Veidekket består av plasstøpt betong.

Tårnene[rediger | rediger kilde]

Uddevallabroen sett fra Uddevalla på kveldstid.

Tårnene har en diamantlignenede fasong. De er plasstøpt ved hjelp av klatreforskaling. Det er benyttet finér bordforskaling, resultatet har blitt en jevn og fin overflate på betongen.

I tårntoppen er alle kablene innfestet med prefabrikkerte stålforankringer. Det er innebygd trapp på hver side av de to tårnene og heis i ett av dem. Dette for å gjøre nødvendige inspeksjoner av tekniske installasjoner.

Problem med is[rediger | rediger kilde]

Uddevallabroen har to parallelle løp med kabler, en på hver ytterkant av broen.

Om vinteren kan is løsne fra kablene og falle ned på veibanen. Dette har ført til at broen har måttet stenges for trafikk. Det svenske vägverket har prøvd ut ulike metoder for å løse dette. Det har blant annet vært forsøkt med å blåse varmluft mellom kablene og plasthysen,som beskytter kablene. Men dette blir ikke lenger gjennomført da det har vist seg at varmetapet ble for stort under innblåsingen.

Denne ulempen oppstår også for en del andre broer som f.eks. Storebeltbroen og en del hengebroer i Canada og USA.

Belysning[rediger | rediger kilde]

En del av broens særegenheter er belysningen. Det er plassert flysikringslys øverst i glasspyramidene i de to tårnene. Tårnene har blant annet en krum fasong på innsiden. Lyskasterer sender lys på flaten og lyset spres utover hele innsiden av de store tårnene.