Tromsø lærerhøgskole

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

Tromsø lærerhøgskole var en høgskole for lærerutdanning, etablert som Trondenes Seminarium i Trondenes den 7. februar 1826. Skolen er i dag en del av Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) ved Universitetet i Tromsø (UiT).

Trondenes Seminarium i Trondenes den 7. februar 1826) ble opprettet ved Kongelig resolusjon av 2. juni 1824, som det første offentlige lærerseminar i Norge.

De ni elevplassene ved seminaret var forbeholdt hvert prosti, samt Øst-Finnmark (2), Vest-Finnmark (2), hvorav halvparten skulle komme fra samisk befolkning. Som bestyrer og førstelærer ble prost Simon Nicolai Kildal (født 1796) ansatt. Annenlærerstillingen ble besatt av Nils Gundersen, eller Gundar-Niljas som han het på samisk (født 1771). Kvinner fikk adgang i 1890.

Seminaret ble flyttet til Tromsø i 1848 og fikk det nye navnet Tromsø Seminarium. I 1902 nytt navn Tromsø offentlige lærerskole, i 1980 Tromsø lærerhøgskole. Fra 1994 ble lærerhøgskolen inkludert i Høgskolen i Tromsø som avdeling for lærerutdanning. I 2009 fusjonerte Høgskolen i Tromsø med Universitetet i Tromsø.