Tributylfosfat

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Tributylfosfat
Andre navn
Tri-n-butylfosfat, TBP
Identifikatorer
CAS-nummer126-73-8
Kjemiske egenskaper
Formel(C4H9O)3P
Molar masse266.32 g/mol
UtseendeFargeløs væske
Tetthet972,7 kg/m3
Smeltepunkt-80 °C
Kokepunkt289 °C
Løselighet1 mL / 165 mL (vann)
Struktur
Krystallstrukt.orthorhombisk
Farer
LD501189 mg/kg (mus oralt)

Tributylfosfat (TBP) er en organofosfor forbindelse med kjemisk formel (CH3CH2CH2CH2O)3PO. Det er en ester av ortofosforsyre med 1-butanol.

Egenskaper[rediger | rediger kilde]

TPB er en luktfri, fargeløs væske. Det er et løsemiddel og en mykgjører for celluloseestere. Det danner stabile hydrofobiske komplekser med en del metaller. Disse kompleksene er løselige i organiske løsemidler og i superkritisk CO2.

Fremstilling[rediger | rediger kilde]

Tributylfosfat blir fremstilt ved forestring av ortofosforsyre og 1-butanol.

POCl3 + 3 C4H9OH → PO(OC4H9)3 + 3 HCl

Produksjonen er estimert til 3000 – 5000 tonn på verdensbasis.[1]

Anvendelser[rediger | rediger kilde]

Hovedanvendelsene er som tilsetningsstoff i hydraulisk olje til fly og til løsemiddelekstraksjon av sjeldne jordmetaller[2] fra malm.[1] Disse applikasjonene står for ca. 80 % av forbruket.

TPB anvendes som løsmemiddel i trykksverte, syntetiske harpikser, naturgummi, lim og biocider.

Det anvendes som skumdemper eller skumdemperkomponent i vaskemiddelløsninger, emulsjoner, maling, kjølevæsker, lakk og lim.

Anvendt i mineraloljebaserte smøremidler øker TBP stabiliteten på oljefilmen.

TBP anvendes som fuktemiddel i merceringsvæsker (glansemidler).

TBP anvendes som kjølevæske.

Referanser[rediger | rediger kilde]