Total faktorproduktivitet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Total faktorproduktivitet er en slags uforklart restfaktor som gjør at produksjonsfaktorene blir utnyttet så effisient at produktiviteten øker og bidrar til en selvforsterkende økonomisk vekst over lengre tid.

Det vil si at desto høyere total faktorproduktivitet, desto høyere BNP for samme mengder av arbeidskraft og realkapital.

Jo lavere total faktorproduktivitet, jo lavere langsiktig vekst.

Cobb-Douglas-produktfunksjonen:


forutsatt at

og

Her er: Y = Reelt BNP, A = Total faktorproduktivitet, a = Andel av bruttokapitalinntekter i BNP, K = Realkapital, L = Sysselsetting