Toppkonsument

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Saltvannskrokodilla er én av mange toppkonsumenter i naturen. Det er en nøkkelart, som er vital for sin del av økosystemet.

En toppkonsument, topprovdyr[1], toppredator, alfapredator eller sistehåndskonsument (av eng. apex predator, alpha predator eller top predator) er en organisme som befinner seg på den absolutte toppen av næringskjeden (noen ganger, men ikke alltid, et femte nivå) og mangler naturlige fiender. Toppkonsumentene utgjør i snitt kun 0,01 prosent av en næringskjede.

Toppkonsumenter defineres gjerne på bakgrunn av den trofiske dynamikken i næringsveven, i den betydning at de inntar det høyeste trofiske nivået og derfor er nøkkelarter som er vitale for deres del av økosystemet. Parasitter og åtseletere blir normalt ikke regnet med blant toppkonsumentene, selv om disse kan leve av andre organismer høyt oppe i næringskjeden.[2]

Toppkonsumenter er dyr som selv eter andre dyr (predatorer), mens ingen eter dem. Eksempler er store rovpattedyr, som isbjørn, løve, tiger, ulv, og spekkhogger, samt store rovfisker som hvithai, tigerhai og oksehodehai, store reptiler som anakonda, komodovaran og saltvannskrokodille, og store rovfugler som harpyørn, kongeørn og havørn med flere. Dette er dyr som påvirker økosystemene på en omfattende måte, gjennom å begrense tettheten av byttedyr og å kontrollere mindre såkalte mesopredatorer. Tap av toppkonsumenter i økosystemet har ført til globale utbrudd av mesopredatorer, i en prosess (kjent som et mesopredatorutbrudd) som øker predasjonspresset og reduserer det biologiske mangfoldet.[2]

I virkeligheten er forholdet mer komplisert, bl.a. fordi én og samme art ofte varierer mye i størrelse. I Nord-Amerika kan f.eks. pumaen drepe og spise en enslig ulv, mens den til gjengjeld kan bukke under for en ulveflokk hvis den ikke klarer å komme seg opp i et tre. I tropisk Amerika må pumaen ofte konkurrere med den kraftigere jaguaren og nøye seg med mindre byttedyr. De største gjeddene er toppkonsumenter i et vann, men mindre gjedder risikerer å bli spist både av sine større artsfrender, av andre rovfisk og av fugler som fiskeørn.

Toppkonsumenter er spesielt utsatt for miljøgifter i naturen, fordi disse dyra befinner seg på toppen av næringskjeden, og derfor allokerer all giften som byttedyrene har fått i seg.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Ingrid Spilde (2016) Frykt like viktig som drap i naturen. forskning.no, 26. februar 2016. https://forskning.no/rovdyr-okologi/frykt-like-viktig-som-drap-i-naturen/436522
  2. ^ a b Wallach, A. D., Izhaki, I., Toms, J. D., Ripple, W. J., & Shanas, U. (2015). What is an apex predator? Oikos, 124(11), 1453-1461. DOI: [https:/doi.org/10.1111/oik.01977 10.1111/oik.01977]

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

  • Artikkelen har ingen egenskaper for offisielle lenker i Wikidata