Tonaturlæren

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Tonaturlæren er læren om at Jesus er 100 % Gud og 100% menneske samtidig. Den begrunnes i sonofferet: Først var et paradis på jord, men så kom syndefallet. Synden var at mennesket ville leve uten Gud – egoisme. Men mennesket vil i sin essens leve uten Gud, og vil dermed aldri klare å sone for syndefallet.

Så kun en som er syndfri vil klare det, men et slikt menneske finnes ikke. Gud har ikke forbrudt seg, og kan dermed ikke sone for synden, men Han er den eneste som kan gjennomføre denne soningen, fordi Han er den eneste som ikke er syndig av natur. Derfor må Jesus være 100 % Gud og 100% menneske. Soningen er korsfestelsen.

Læren ble bekreftet på Konsilet i Kalkedon i 451, hvor man tok avstand fra Markions lære.