Tomás Mac Curtain

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search
Statue av Tomás Mac Curtain foran rådhuset i Cork

Tomás Mac Curtain (engelsk form Thomas MacCurtain; født 20. mars 1884, død 20. mars 1920) var borgermester i Cork i Irland. Han ble valgt til dette embetet som representant for Sinn Féin i januar 1920, og ble myrdet av britisk reservepoliti i mars samme år.

Mac Curtain ble født i sognet Mourne Abbey i Cork. Han ble ved århundreskiftet involvert i politisk og kulturell aktivitet, da han sluttet seg til Conradh na Gaeilge. I 1902 ble han sekretær for lokallaget i Blackpool i Cork. Han var interessert i musikk, poesi, arkeologi og historie, i særdeleshet i irsk historie. Mac Curtain arbeidet på kontor, og i fritiden underviste han i irsk gælisk til de som ønsket å lære det.

I 1911 gikk han inn i ungdomsbevegelsen Fianna Éireann. Hans aktivitet tiltrakk seg britenes oppmerksomhet, og han ble fengslet for kortere perioder i 1916 og 1917.

I lokalvalget i januar 1920 ble han valgt inn i bystyret for Sinn Féin for nordvestlig krets nr. 3 i byen. Rådsmedlemmene valgte ham deretter som borgermester. Han begynte straks med å gjennomføre reformer i byen, spesielt i forhold til bystyrets arbeidsmetoder.

Den 20. mars ble han skutt ned og drept foran sin kone av en gruppe menn med svertede ansikter. Noen fulgte etter dem og så at de løp inn på Royal Irish Constabularys lokalstasjon. En offisiell gransking fant senere at de tilhørte reservepolitistyrken kjent som Black and Tans. Etter mordet gjennomsøkte politiet Mac Curtains hus i Thomas Davis Street. Likskuemannen gav en kjennelse på overlagt drap, med den britiske statsministeren David Lloyd George og visse medlemmer av politistyrken angitt som de ansvarlige. Kjennelsen var preget av at mordet skjedde under den irske uavhengighetskrig. Selv om en tiltale mot Lloyd George ikke var aktuell, var politimennenes identitet fastslått med rimelig sikkerhet, men det ble aldri tatt ut tiltale mot noen i saken. Det var kjent at det var distriktsinspektøren i RIC, Swanzy, som hadde stått bak ordren om å utføre mordet. Han ble senere drept av IRA.

Mac Curtain ble gravlagt på St Finbarrs kirkegård. Hans etterfølger i vervet som borgermester, Terence MacSwiney, døde under en sultestreik i Brixton fengsel i London. Mordet hadde en sterk effekt på befolkningen i Cork, som politisk sett ble kraftig radikalisert.