Tjen folket (norsk politisk gruppe)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Tjen Folket
LandNorge
Leder(e)ukjent
Grunnlagt1998
Hovedkvarterukjent
Partiavis«Til Kamp»
Ungdomsorg.RKU
Antall medlemmerukjent
IdeologiMarxisme-leninisme-maoisme
Antirevisjonisme
Revolusjonær sosialisme
Nettstedhttp://www.tjen-folket.no
Artikkelen inngår i serien om

Kommunisme


Retninger

marxisme · leninisme · venstrekommunisme · rådskommunisme · trotskisme · stalinisme · anarkokommunisme · maoisme · eurokommunisme

Nøkkelbegrep

«fra enhver etter evne, til enhver etter behov» · dialektisk materialisme · historisk materialisme · klassekamp · overskuddsverdi · proletariatets diktatur · arbeiderselvstyre

Marxist-leninistiske sosialiststater

Cuba · Jugoslavia · Kina · Laos · Nord-Korea · Sovjetunionen · Vietnam · flere

I Norge

NKP · AKP · Mot Dag

Personer

Marx · Engels · Lenin · Trotskij · Luxemburg · Stalin · Mao · Che Guevara · flere

Tjen Folket – kommunistisk forbund (TF) er en norsk revolusjonær, antirevisjonistisk kommunistgruppe etablert i 1998. Forbundet har som mål «å bygge et nytt kommunistisk parti i Norge som kan styrte kapitalismen og være ledende i oppbygginga av sosialismen».[1] Tjen Folket mener et slikt parti må bygge på marxisme-leninisme-maoisme.

Tjen Folket mener at det er nødvendig med væpnet revolusjon for å innføre sosialismen, og er åpen for bruk av vold for å forsvare arbeiderklassen mot borgerskapet.[2] Ved stortingsvalgene i 2009, 2013, 2017 og 2021 oppfordret forbundet til boikott.[3][4]

Medlemstall og organisasjonsoppbygging er ikke offentlig kjent.

Historie[rediger | rediger kilde]

Tjen folket deltar i 1. mai-toget i Trondheim i 2013. Parolen er motstand mot Norsk deltakelse i utenlandske krigsoperasjoner og mot norsk medlemskap av NATO

Tjen Folket – ei marxist-leninistisk gruppe ble etablert i 1998 som utbrytergruppe fra Arbeidernes kommunistparti (AKP). Begrunnelsen oppgis å ha vært høyredreining i AKP.[5]

Flere medlemmer av forbundet og deres ungdomsorganisasjon Revolusjonær Kommunistisk Ungdom (RKU), ble de påfølgende årene ekskludert fra Arbeidernes kommunistparti, Rød Valgallianse, Rødt og/eller Rød Ungdom.[6]

Henrik Ormåsen, Tjen Folkets talsperson, ble ekskludert fra AKP og Rød Ungdom i 1997, og fra Rødt i 2008 etter å ha rettet sterk kritikk mot partiet, og blant annet uttalt at Josef Stalin var en stor teoretiker. Ifølge daværende Rødt-leder Torstein Dahle hadde Ormåsen «skadet partiet og sådd tvil om hva det står for».[6]

Tjen Folket satte etter nedleggelsen av AKP i gang en ideologisk offensiv med sikte på å starte et nytt kommunistparti i Norge, og endret i 2009 navnetillegget fra «ei marxist-leninistisk gruppe» til «kommunistisk forbund».[7][8]

Politisk teori[rediger | rediger kilde]

Tjen Folket bruker som del av sin grafiske profil bilder av Marx, Engels, Lenin, Stalin og Mao Zedong. Forbundet bygger sin politiske teori på marxisme-leninisme-maoisme, der marxismen ifølge Tjen folket er utviklet gjennom tre stadier: Den opprinnelige marxismen ble utviklet av Marx og Engels på 1800-tallet. Leninismen, utformet av Lenin og Stalin, er det andre steget i utviklingen. Endelig er maoismen det tredje hovedtrinnet i utviklingen av marxismen, «den mest avanserte formen for revolusjonær teori i verden i dag» ifølge forbundets program.[9]

Ifølge Tjen Folket skiller marxismen seg fra andre former for sosialisme (for eksempel utopisk sosialisme) gjennom å bygge på vitenskapelige teorier om samfunnsutviklingen, og hvordan menneskene gjennom praksis kan endre denne samfunnssutviklingen:

Marxismen er en vitenskap for oss som vil skape en bedre verden. Vi trenger marxismen for å forstå hvordan kapitalisme fungerer og hvordan vi kan avskaffe den.[10]

På sine nettsider oppsummerer Tjen Folket sin «marxisme-leninisme» gjennom følgende tre grunnsetninger om kommunistpartiet:

 • Stramt organisert og disiplinert.
 • Bare åpen for folk som er villige til å studere kommunismen, være aktive i partiet og utvikle seg til gode ledere for kampene som må føres.
 • Baserer seg på demokratisk sentralisme, det vil si at alle medlemmer deltar i å lage partiets politikk, men at mindretallet godtar flertallets beslutninger og jobber for dem.[10]

Om Mao hevder de at maoismen ikke bare er en «marxisme for Kina», men at den bidrar med «mange lærdommer som kommunister trenger over hele Verden».[10]

Andre sentrale inspirasjonskilder som forbundet viser til i sin teoribygging og politiske virksomhet, foruten AKP-ml og «de fem klassikerne», er Revolutionary Internationalist Movement, Perus kommunistiske parti, Indias kommunistparti (maoistene), Det filippinske kommunistpartiet, Tyrkias kommunistiske parti/marxist-leninistisk, m.fl.[11][12][13]

Organisasjon og virksomhet[rediger | rediger kilde]

Medlemstall og organisasjonsoppbygging, er ikke offentlig kjent, og oppføring i Brønnøysundregistrene ble september 2018 slettet.[14] Tidligere kjente personer som har hatt ledende roller i organisasjonen, er Kjell Gunnar Larsen, Henrik Ormåsen, Bjarne Stokke og Kenneth Fuglemsmo.

Organisasjonens virksomhet er kun i en viss grad kjent, og antas å ha politiske «baser» i Oslo, Trondheim og Bergen, samt aktive medlemmer («celler») i en rekke norske byer.[15] Best kjent er forbundets sentrale rolle i organisasjoner som SOS Rasisme og Nye SOS Rasisme.

Valgboikott[rediger | rediger kilde]

Ved stortingsvalgene i 2009, 2013, 2017, samt lokalvalgene i 2011 og i 2015, oppfordret forbundet til boikott.[3] Et standpunkt de oppgir tre hovedgrunner for å innta:

 • «Veien til en stat der arbeiderklassen har makta er revolusjon, ikke valg innenfor denne staten.»
 • «Ingen partier i valget er kompromissløse mot Norges kriger og krigspartier.»
 • «Alle de viktige spørsmålene avgjøres av helt andre ting enn valg.»[4]

Anti-revisjonisme[rediger | rediger kilde]

Tjen Folket har rettet polemikk mot en rekke organisasjoner som de hevder å være revisjonistisk. Mest kjent er det ovenfor nevnte bruddet mellom forbundets ungdomsorganisasjon Revolusjonær Kommunistisk Ungdom og Rød Ungdom. Videre har de kritisert organisasjoner som ML-gruppa Revolusjon og Kommunistisk Plattform for å være henholdsvis hoxhaistisk og reformistisk to former for revisjonisme de oppfatter som den logiske konsekvensen av anti-maoisme.[16][17]

Proletær feminisme[rediger | rediger kilde]

Forbundet har deltatt årlig på den internasjonale kvinnedagen 8. mars, typisk under paroler mot imperialistisk krig og for kvinnefrigjøring gjennom sosialistisk revolusjon.[18] Videre har forbundet engasjert seg i en rekke spørsmål og saker knyttet til kvinnekamp, eksempelvis knyttet til prostitusjon.

Tjen Folket hevder at underdrykking av kvinner er en konsekvens av klassesamfunnet, og at virkelig kvinnefrigjøring derfor er umulig innenfor rammene som det rådende klassesystemet har satt.[19] Forbundet har også kritisert feministiske retninger som liberal feminisme og radikal feminisme, hvor de blant annet hevder at førstnevnte forsterker klasseundertrykkingen som driver fram undertrykkingen av kvinnene, mens de anklager den sistnevnte for å overse hovedmotsigelsen i klassesamfunnet (dvs. klasseundertrykking), og som derfor er ute av stand til å gripe kjernen i problemet. Mot begge disse retningene framholder forbundet det de kaller proletær feminisme som linje for virkelig kvinnefrigjøring. En uenighet som særlig har kommet til uttrykk i spørsmål om prostitusjon, hvilket Tjen folket anser som en kvinneundertrykkende praksis.[20]

Et klistermerke fra det norske kommunistforbundet Tjen folket. Teksten lyder «Massene er de virkelige heltene».

Stridigheter[rediger | rediger kilde]

Forbundet har ved flere anledninger blitt kritisert for å være stalinistisk og venstreekstrem,[21][22] noe forbundet fra sin side har avvist. Som tilsvar på anklager fra statsminister Erna Solberg om ekstremisme, uttalte forbundet august 2017 blant annet at «Vold kan undertrykke, men også knuse undertrykking og frigjøre», og «Hvis vold er ekstremt, er Valen og Solberg de virkelige ekstremistene».[23]

Forholdet til andre grupper på venstresida[rediger | rediger kilde]

Tjen Folkets talsperson Henrik Ormåsen var gjennom flere år medlem av Rød Valgallianse (senere Rødt). I 2008 ble han imidlertid ekskludert, begrunnet med organisasjonens angrep på Rødt.[24] Selv hevdet Ormåsen at påstandene om angrep på Rødt var uriktige, og at vedtaket om eksklusjon var feil.[25] I juni 2008 ble ytterligere 12 personer ekskludert fra Rød Ungdom, også disse på grunn av sin tilknytning til Tjen Folket.[26] Senere har også andre medlemmer av Tjen Folket blitt ekskludert eller frivillig utmeldt seg fra Rødt.

Etter at Kommunistisk Plattform (KPml) ble opprettet i 2007 kom det til polemikk mellom organisasjonene. TF påsto at det aldri hadde vært hensikten til KPml å samarbeide med TF. Polemikken ble avsluttet etter kort tid som følge av det TF omtalte som «et offentlig angrep på Tjen Folket» fra KPml.[27] Et samarbeid med en organisasjonen Kommunistisk Gruppe i Bergen (KGB) ble avsluttet året etter, etter uenigheter om politisk plattform, herunder synet på Stalin.[28]

Tjen folket og SOS Rasisme[rediger | rediger kilde]

I 2010 kom det fram at mange av de ledende tillitsvalgte og ansatte i den antirasistiske organisasjonen SOS Rasisme hadde tilknytning til Tjen Folket.[29][30] Det ble også påstått at offentlig støtte til SOS har blitt misbrukt til TF-aktiviteter.[31] Dette er avvist av både Tjen Folket og SOS.[32][33]

Alle de tre som i henhold til Enhetsregisteret i 2017 satt i styret i Tjen folket, hadde i 2010 sentrale verv i SOS Rasisme: Henrik Ormåsen var per 2008–10 første vara til arbeidsutvalget, Kjell Gunnar Larsen var hovedkasserer og Bjarne Stokke medlem av landsstyret.[34]

2. november 2016 ble Larsen dømt til fengsel i to år for bedrageri i forbindelse med medlemsjukssaken i SOS Rasisme. De øvrige tiltalte ble idømt straffer fra ett år og to måneder ned til 75 dagers betinget fengsel.[35]

Interne kamper[rediger | rediger kilde]

I 2011 mente tidligere Tjen Folket-medlem Nora Warholm at TF misbrukte SOS Rasisme for å fremme sine egne interesser. Et annet tidligere sentralt medlem i Tjen Folket, Bård Frantzen, skal da ha hetset Warholm med sexistisk sjikane og oppfordret henne til å begå selvmord.[36] Tjen Folket beklaget hendelsen offentlig, og Frantzen ble ekskludert fra organisasjonen.[37]

I 2012 kom tidligere talsmann for SOS Rasisme og medlem av TF og RKU Kim Kopperud sammen med et annet TF- og RKU-medlem med hard kritikk av organisasjonen, blant annet knyttet til manglende medlemsdemokrati, og meldte seg samme år ut av organisasjonene i protest.[38]

I oktober 2012 havnet tre avhoppere fra Tjen Folket, SOS, den tilknyttede organisasjonen Indiasolidaritet, og ekskluderte Bård Frantzen i slåsskamp med Tjen Folket-medlemmer på et møterom på Deichmanske bibliotek i Oslo.[39][40] Det var forskjellige versjoner på hvem som startet slagsmålet.[41]

Våren 2018 publiserte Tjen Folket en artikkel hvor de blant annet beklager å ha gitt en plattform til farlige personer.[42] August 2018 publiserte de en uttalelse om pågående oppgjør i organisasjonen, hvilket de beskriver som et «omfattende og grundig» oppgjør, dels knyttet til metoder for ledelse og dels knyttet til politisk-ideologisk linje.[43]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Intervju med talsperson Henrik Ormåsen i Til kamp nr 2, 2009.
 2. ^ revolusjon "Væpna revolusjon" Arkivert 23. september 2013 hos Wayback Machine., besøkt 02. juli 2013.
 3. ^ a b «Velg opprør og sosialisme – boikott valget» Arkivert 10. september 2009 hos Wayback Machine., datert 31. august 2009; besøkt 23. mai 2010.
 4. ^ a b «Hvorfor boikotte valget?». 22. august 2017. Arkivert fra originalen 9. september 2017. Besøkt 8. september 2017. 
 5. ^ «– Tjen folket starta opp som en konsekvens av at AKP degenererte politisk, sklei til høyre, og slutta å være et kommunistparti.» Fra intervju med Henrik Ormåsen i Til kamp nr. 1, 2008, side 6.
 6. ^ a b Og der var han ekskludert: Rødt-medlemmet som mener at Stalin var en stor teoretiker
 7. ^ «Nytt parti». Oppland Arbeiderblad. 31. mars 2009. 
 8. ^ «Fra TF -em-lg til TF - kf». Dagens Næringsliv. 31. mars 2009. 
 9. ^ Fra innledningen («Vårt mål») i Tjen folkets program Arkivert 16. mai 2010 hos Wayback Machine., vedtatt i 2008; besøkt 23. mai 2010.
 10. ^ a b c «Hva mener Tjen folket?». Arkivert fra originalen 23. september 2013. Besøkt 25.02.2017. 
 11. ^ «MLM-teori fra Tjen Folket». Arkivert fra originalen 13. juli 2018. Besøkt 13.07.2018. 
 12. ^ «Lenge leve marxismen-leninismen-maoismen!». Arkivert fra originalen 13. juli 2018. Besøkt 13.07.2018. 
 13. ^ «Solidarity with Indian comrades». Arkivert fra originalen 13. juli 2018. Besøkt 13.07.2018. 
 14. ^ «Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret - Brønnøysundregistrene». w2.brreg.no (norsk). Besøkt 03.10.2018. 
 15. ^ «Aktivitetsrapporter». Arkivert fra originalen 13. juli 2018. Besøkt 13.07.2017. 
 16. ^ «MLM mot hoxhaistenes dogmatisme og opportunisme». Arkivert fra originalen 22. september 2018. Besøkt 22.09.2018. 
 17. ^ «KPml hyller reformismen». Arkivert fra originalen 22. september 2018. Besøkt 22.09.2018. 
 18. ^ «Rød Blokk». Arkivert fra originalen 22. september 2018. Besøkt 22.09.2018. 
 19. ^ «Hva mener Tjen folket?». Arkivert fra originalen 13. juli 2018. Besøkt 22.09.2018. 
 20. ^ «Klassestandpunkt mot prostitusjon». Arkivert fra originalen 23. september 2018. Besøkt 22.09.2018. 
 21. ^ Snorre Valen (8. april 2014). «– Stokk reaksjonært, menneskefiendtlig tullprat». Arkivert fra originalen 4. juli 2017. 
 22. ^ Hans Petter Sjøli (29.05.2008). «– Søppel og skrot». Klassekampen: 4.  «Rødt-veteran Boye Ullmann oppfordrer alle medlemmer av stalinist-gruppa Tjen folket til å gå ut av Rødt [...] Han retter spesielt oppfordringen til Rødt-medlemmet Kjell Gunnar Larsen i Haugesund, som ifølge Ullmann er 'partieier' i den stalinistiske gruppa».
 23. ^ Henrik Ormåsen (29. august 2017). «Tjen folket: det er Snorre Valen og Erna Solberg som er ekstremistene». 
 24. ^ Vedtak i Rødts landsstyre 29. mai 2008; besøkt 25. mai 2010. Vedtaket er anket inn for Rødts landsmøte, og vil bli behandlet der ultimo mai 2010.
 25. ^ Tjen folket om eksklusjonen Arkivert 6. oktober 2018 hos Wayback Machine., datert 29. mai 2008; besøkt 25. mai 2010.
 26. ^ «Tjen Folket ekskludert fra Rød Ungdom», datert 19. juni 2008; besøkt 25. mai 2010.
 27. ^ «KPml bryter sammen foran øynene våre» Arkivert 21. oktober 2013 hos Wayback Machine. TFs nettsted datert 6. november 2007; besøkt 29. januar 2013.
 28. ^ «Mot opportunisme og kritisisme» Arkivert 21. oktober 2013 hos Wayback Machine. TFs nettsted datert 1. april 2009; besøkt 29. januar 2013.
 29. ^ «Dekknavn: «Joe»», Dagbladet 12. mai 2010; besøkt 25. mai 2010.
 30. ^ Tjen folkets «Smørbukk» - Klassekampen 12. mai 2010
 31. ^ «Ber SOS Rasisme ta regninga», Dagbladet 12. mai 2010; besøkt 22. mai 2010.
 32. ^ «Svar på angrepene mot oss» Arkivert 22. februar 2014 hos Wayback Machine., samleside på Tjen folkets nettsted; besøkt 25. mai 2010.
 33. ^ Angrep på oss – våre svar Arkivert 19. mai 2010 hos Wayback Machine., samleside på SOS Rasismes nettsted; besøkt 25. mai 2010.
 34. ^ «SOS Rasisme: Landsstyret i SOS Rasisme 2008 – 2010». Arkivert fra originalen 20. juni 2008. Besøkt 13. mai 2010. 
 35. ^ Jåsund, Cecilie Berntsen (2. november 2016). «Dømt for medlemsjuks og svindel». NRK. Besøkt 1. mai 2020. 
 36. ^ «Grov hets av 16-åring». Haugesunds Avis. 13. desember 2011. Besøkt 1. mai 2020. 
 37. ^ Gilbrant, Jørgen M. (12. desember 2011). «Nora (16) ble oppfordret til å begå selvmord og kalt hore etter oppgjør med Tjen Folket». Dagbladet.no. Besøkt 1. mai 2020. 
 38. ^ - Nå har jeg fått nok av SOS Rasisme og Tjen Folket - Dagbladet
 39. ^ «Hurdal-dagbøkene». Dagbladet. 21. oktober 2012. 
 40. ^ NRK (19. oktober 2012). «Masseslagsmål etter politisk møte». NRK. Besøkt 1. mai 2020. 
 41. ^ Sandli, Espen (3. september 2012). «- Nå har jeg fått nok av SOS Rasisme og Tjen Folket». Dagbladet.no (norsk). Besøkt 1. mai 2020. 
 42. ^ «Overgripere må isoleres». Arkivert fra originalen 13. juli 2018. Besøkt 13. juli 2018. 
 43. ^ «Om pågående oppgjør med en høyrelinje i Tjen Folket». Arkivert fra originalen 22. september 2018. Besøkt 22.09.2018. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]