Teoretiske modeller

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Grafisk framstilling av forholdet mellom modell og virkelighet...
Grafisk framstilling av tilbud- og etterspørselskurver

Teoretiske modeller gir et sterkt forenklet bilde av virkeligheten. Forenklingen dreier seg om å fokusere på de trekk som anses å være vesenlig for det som skal forklares, samtidig utelukke alt som er uvesentlig. Dette gjøres for å tydeliggjøre poenget man er ute etter å forklare og for at modellen i det hele tatt skal kunne fungere. Derfor vil teoretiske modeller aldri være fullkomne representasjoner av virkeligheten. Modellene kan være utformet som et diagram, skjema eller en annen grafisk framstilling som kan gi en mer oversiktlig framstilling enn en verbal forklaring. En modell kan sammenlignes med et kart som til tross for forenklingen likevel fungerer som et nyttig verktøy.

I økonomi er modeller et analyseverktøy som gjør det mulig å forholde seg til en stor mengde data. Men modellen bygger på mange begrensende forutsetninger som er nødvendig for å kunne bruke modellen til å undersøke økonomiske mekanismer. Økonomiske modeller er ofte formulert som matematiske sammenhenger med et sett med ligninger. Dette er en forutsetning for å kunne trekke logiske slutninger om hva som påvirker og bestemmer økonomiske størrelser.

Litteratur[rediger | rediger kilde]