Tennspole

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Tennspole fra Bosch.

En tennspole, eller coil, er en viktig del av tenningsystemet i en bensinmotor. Coilen har til oppgave ved hjelp av den «opphakkede» lavspente strøm å levere strømstøt med en så høy spenning at gnistene under alle forhold springer over tennpluggelektrodene. I et tradisjonelt tenningsystem med fordeler går det en ledning (coilkabel) fra coilen til fordeleren, og derfra en pluggledning til hver av tennpluggene. I beskrivelsen av coilens virkning er det tatt utgangspunkt i tenningsanlegg for eldre biler og fordeler med stifter.

Coilen har en jernkjerne sammensatt av tynne jernplater. Utenpå jernkjernen er coilens sekundærvikling viklet av tynn tråd utenpå denne igjen. Primærviklingen er av tykkere tråd. Denne ligger ytterst for at varmeutviklingen på grunn av strømgjennomgangen bedre kan ledes bort. Primær- og sekundærviklingen begynner begge ved coilens ene lavspenningstilkobling (6 eller 12 volt). Sekundærviklingens andre ende går til coilens høyspentuttak (coiltårnet). Primærviklingen går til lavspentuttaket på coilen og videreføres over stiftene i fordeleren til «gods».

En strøm som går gjennom coilens primærvikling omgir seg med et kraftlinjefelt. Når strømmen brytes (via stiftene i fordeleren) faller kraftlinjefeltet brått sammen og de enkelte kraftlinjene skjærer vindingene i sekundærviklingen, hvor det induseres en spenning. Størrelsen på denne spenningen avhenger blant annet av hastigheten hvormed kraftlinjefeltet bryter sammen, strømstyrken i primærviklingen og av antall vindinger i vindingene. Sekundærviklingen i en bilcoil har flere tusen viklinger mer enn i primærviklingen. Den maksimale sekundærspenningen vil altså kunne økes med økt spenning i primærvindingen. Av praktiske grunner vil denne strømstyrken ikke økes ut over 2 til 4 ampere ettersom større strømstyrke vil redusere levetiden til stiftene i fordeleren og medføre at coilen blir for varm.

Et av de uønskede trekkene ved et tenningsannlegg med stifter i bil er at sekundærspenningen i coilen synker ved økende turtall på motoren. Årsaken til dette er at stiftene i fordeleren ved stigende turtall er lukket i stadig kortere tid, og at denne tiden ikke er tilstrekkelig lang til at strømmen, og dermed kraftlinjefeltet, får bygget seg opp til sin fulle styrke. Da kraftlinjefeltets styrke er en av de faktorer som påvirker den induserte spenning blir altså denne mindre.