Tennspole

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Tennspole fra Bosch.

En tennspole, eller coil, er en viktig del av tenningssystemet i en bensinmotor. Coilen har til oppgave å omforme lavspent strøm til å levere strømstøt med en så høy spenning at gnistene under alle forhold springer over tennpluggelektrodene. I et tradisjonelt tenningssystem med fordeler går det en ledning (coilkabel) fra coilen til fordeleren, og derfra én pluggledning til hver av tennpluggene. Tennspoler av nyere dato benytter «opphakket» strøm (eng.: switching power supply), mens tennspoler av eldre modell benytter en transformator.

Beskrivelse av tennspoler av eldre modell[rediger | rediger kilde]

I den følgende beskrivelsen av coilens virkning er det tatt utgangspunkt i tenningsanlegg for eldre biler og fordeler med stifter.

Coilen har en jernkjerne sammensatt av tynne jernplater. Coilens sekundærvikling består av tynn tråd viklet utenpå jernkjernen. Primærviklingen er av tykkere tråd, og ligger ytterst for at varmen som oppstår på grunn av strømgjennomgangen bedre kan ledes bort. Primær- og sekundærviklingen begynner begge ved coilens ene lavspenningstilkobling (6 eller 12 volt). Sekundærviklingens andre ende går til coilens høyspentuttak (coiltårnet). Primærviklingen går til lavspentuttaket på coilen og videreføres over stiftene i fordeleren til «gods».

Når det går strøm gjennom coilens primærvikling, omgis coilen av et kraftlinjefelt. Når strømmen brytes (via stiftene i fordeleren), faller kraftlinjefeltet brått sammen. Dette medfører at de enkelte kraftlinjene skjærer vindingene i sekundærviklingen, hvor det induseres en spenning. Størrelsen på denne spenningen avhenger blant annet av hvor raskt kraftlinjefeltet bryter sammen, av strømstyrken i primærviklingen og av antall vindinger i vindingene[klargjør]. Sekundærviklingen i en bilcoil har flere tusen viklinger mer enn i primærviklingen. Den maksimale sekundærspenningen vil altså kunne økes med økt spenning i primærvindingen. Av praktiske grunner sørger man for at denne strømstyrken ikke økes ut over 2 til 4 ampere, ettersom større strømstyrke vil redusere levetiden til stiftene i fordeleren og medføre at coilen blir for varm.

Sekundærspenningen i coilen synker når turtallet i motoren øker. Dette er en ulempe når man installerer tenningsanlegg med stifter i bilmotorer. Årsaken til dette er at stiftene i fordeleren ved stigende turtall er lukket i stadig kortere tid, og at denne tiden ikke er tilstrekkelig lang til at strømmen, og dermed kraftlinjefeltet, får bygget seg opp til sin fulle styrke.[klargjør] Da kraftlinjefeltets styrke er en av de faktorer som påvirker den induserte spenning blir altså denne mindre.[klargjør]