Hopp til innhold

Tegnsalat

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Japansk tegnsalat (mojibake). Her benyttes en font med mangelfull støtte for kanji.
Portugisisk tegnsalat. Her er en tekst lagret i UTF-8 åpnet med ISO8859-1.

Tegnsalat er resultatet når bokstaver eller andre skrifttegn vises ved hjelp av gale symboler eller tegn. Dette kan skje når tekst blir lest med feil tegnsett eller sjeldnere når systemet mangler fonter med glyfer for de aktuelle tegnene. Tegnsalat kan oppstå for symboler som ikke er dekket av ASCII, som kun dekker de vanligste tegnene som brukes i engelsk tekst. De norske bokstavene Æ, Ø, og Å har for eksempel blitt kodet på mange forskjellige måter. Hvis tekstfiler lagret i DOS ble åpnet i Windows, ble for eksempel æøå til ‘›†, og dermed «Dårlig vær sørpå» til «D††rlig v‘‘r s››rp††».

I tilfeller der skandinaviske bokstaver blir byttet ut, lar vanligvis betydningen seg fremdeles forstå utfra sammenhengen. Verre er situasjonen for språk som ikke bruker latinske bokstaver i det hele tatt, der alle bokstavene blir vist feil. Mange språk har derfor egne ord for tegnsalat. På japansk kalles det mojibake (文字化け, moji «bokstav» + bake «forkledning/forvandling»), et ord som også har blitt lånt inn i engelsk. I Russland kalles det Крокозябры krokoziabry og på bulgarsk маймуница majmunitsa. Hvis for eksempel det russiske ordet «Крокозябры» lagres med den eldre russiske tekstkodingen (ikke Unicode), kan det ende opp som «ëÒÏËÏÚÑÂÒÙ», altså helt uleselig.

Eksempler

[rediger | rediger kilde]
Lagret i Åpnet i Resultat
UTF-8 UTF-8 Falsches Üben von Xylophonmusik quält jeden größeren Zwerg.
ISO 8859-1 Falsches Üben von Xylophonmusik quält jeden größeren Zwerg.
ISO 8859-1 ISO 8859-1 Falsches Üben von Xylophonmusik quält jeden größeren Zwerg.
UTF-8 Falsches �ben von Xylophonmusik qu�lt jeden gr��eren Zwerg.
Windows-1251 Windows-1251 Широкая электрификация южных губерний даст мощный толчок подъёму сельского хозяйства.
ISO 8859-1 Øèðîêàÿ ýëåêòðèôèêàöèÿ þæíûõ ãóáåðíèé äàñò ìîùíûé òîë÷îê ïîäú¸ìó ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.
KOI8-R ьХПНЙЮЪ ЩКЕЙРПХТХЙЮЖХЪ ЧФМШУ ЦСАЕПМХИ ДЮЯР ЛНЫМШИ РНКВНЙ ОНДЗ╦ЛС ЯЕКЭЯЙНЦН УНГЪИЯРБЮ.
ISO 8859-5 иш№юърџ §ыхъђ№шєшърішџ ўцэћѕ уѓсх№эшщ фрёђ ьюљэћщ ђюыїюъ яюфњИьѓ ёхыќёъюую ѕючџщёђтр.
Codepage 866 ╪шЁюър ¤ыхъЄЁшЇшърЎш ■цэ√ї уєсхЁэшщ фрёЄ ью∙э√щ Єюыўюъ яюф·╕ьє ёхы№ёъюую їюч щёЄтр.
Shift JIS Shift JIS 文字化け(もじばけ)とは、コンピュータで文字を表示する際に、正しく表示されない現象のこと。
Macintosh Roman ï∂éöâªÇØÅiLJÇ∂ÇŒÇØÅjÇ∆ÇÕÅAÉRÉìÉsÉÖÅ[É^Ç≈ï∂éöÇï\é¶Ç∑ÇÈç€Ç…ÅAê≥ǵÇ≠ï\é¶Ç≥ÇÍǻǢåªè€ÇÃDZÇ∆ÅB
Autoritetsdata