Tannhelsesekretærenes Forbund - ThsF

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Tannhelsesekretærenes Forbund[1] (ThsF) ble stiftet 23. januar 2007 og er en underorganisasjon i Parat[2], som er en del av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Mer enn 1900 tannhelsesekretærer (autoriserte) og assistenter (uautoriserte) er medlemmer i ThsF. ThsF organiserer uavhengig av arbeidsgivertilhørighet.

Forbundsleder Anne-Gro Årmo, nestleder Wenche Husby.

ThsF er partipolitisk uavhengig, men er politisk aktive og skal påvirke politikere og samfunnsinstitusjoner til å ta kloke valg om fremtidens tannhelsetjeneste, utdanning og lønns- og arbeidsvilkår for tannhelsesekretærene.

"Kvikksølvsaken"

ThsF grunnlegger og første leder, Gerd Bang-Johansen og Parat arbeidet systematisk gjennom 10 år, for å få politikere, forskningsmiljøer, myndigheter, NAV og rettsvesen til å anerkjenne at tannhelsesekretærene hadde blir alvorlig syke etter eksponering av kvikksølvdamp på tannklinikkene.

ThsF grundig dokumenterte at kvikksølvdamp i forbindelse med oppvarming av amalgam er helseskadelig og hvilke helseskader dette kan gi. Vår yrkesgruppe, tannhelsesekretærene, har i særlig grad vært eksponert for kvikksølvdamp ved at det er de som var ansvarlige for denne type arbeid.

To seire i Høyesterett

Den første dommen fastslo at tannhelsesekretærene var berettiget til yrkessykdom og Høyesterett instruerte Trygderetten om å endre praksis i denne type saker.

Den andre dommen gir de samme tannhelsesekretærene rett til forsikringerstatning selv om de ble kvikksølvskadet før lov om yrkesskadeforsikring trådte i kraft i 1990.

"Utdanning"

ThsF er med på å påvirke og heve kvaliteten på tannhelsesekretærenes utdanning gjennom deltagelse i utdanningdirektoratets læreplanarbeid og at medlemmer i organisasjonen er forfattere av lærebøkene for tannhelsesekretærutdanningen.

ThsF ønsker å bidra til at tannhelsetjenesten skal få de best kvalifiserte tannhelsesekretærene og arbeidet framover vil dreie seg om å flytte tannhelsesekretærutdanningen fra videregående skole og tilbake til de universitetet.

  1. ^ «ThsF». www.parat.com. Besøkt 1. august 2019. 
  2. ^ «Parat». Wikipedia. 1. august 2019. Besøkt 1. august 2019.