Tankeeksperiment

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Et tankeeksperiment er en idé eller en tanke om en eller flere handlinger som kan utføres for å enten bekrefte eller avkrefte en tidligere fremsatt hypotese. Imidlertid trenger ikke nødvendigvis meningen være at tankeeksperimentet skal gjennomføres, ei heller være gjennomførbar. Ofte er det bare en måte å vise en problemstilling ved hjelp av enklere eksempler eller for å belyse de forskjellige sidene av en gitt problemstilling. Dette er en menneskelig konstruksjon i tankene våre som kun bruker vår forestillingsevne, i motsetning til eksperimenter basert på empirisme som bruker erfaring og observasjon.[1]

Eksempler på tankeeksperimenter kan være f.eks. Schrödingers katt, som er et paradoks for å vise til ufullstendigheten i teorien om kvantemekanikk eller Maxwells demon som var en hypotetisk måte å skulle kunne bryte Termodynamikkens andre hovedsetning. Et mer sosialvitenskapelig eksempel kan være industrialisering og modernisering av fattige u-land som igjen kan bidra til økt velstand og livskvalitet. Ikke bare for seg selv, men også for resten av verden ved at de får muligheter og midler til å bidra til en bedre verden for alle.

Referanser[rediger | rediger kilde]