Svenskekrigene

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Svenskekrigene er fellesbetegnelse for en rekke kriger mellom Danmark-Norge og Sverige, Statene har mellom 1520 og 1814 vært i krig med hverandre i alt 11 ganger:

Kriger mellom Danmark-Norge og Sverige
Navn Dansk navn Svensk navn Årstall Startet av Seierherre Fred Resultat
Den svenske befrielseskrigen Den Svenske Befrielseskrig Befrielsekriget 1521-1523 Danmark Sverige Freden i Malmø Sverige gikk ut av Kalmarunionen. Blekinge ble levert tilbake til Danmark-Norge.
Den nordiske syvårskrigen Den Nordiske Syvårskrig Nordiska sjuårskriget 1563-1570 Danmark-Norge Danmark-Norge Freden i Stettin Sverige betalte 150.000 riksdaler for å få Älvsborg tilbake (første Älvsborgs pant).
Kalmarkrigen Kalmarkrigen Kalmarkriget 1611-1613 Danmark-Norge Danmark-Norge Freden i Knærød Sverige betalte 1 million riksdaler for å få Älvsborg tilbake (andre Älvsborg pant) og erkjente i traktats form at Finnmark tilhørte Danmark-Norge "til evig tid".
Hannibalfeiden Torstenson-krigen (Horns krig) Torstensons krig (Horns krig ) 1643-1645 Sverige Sverige Freden i Brömsebro Sverige fikk Jemtland, Herjedalen, Gotland og Øsel, samt skulle ha Halland i 30 år.
Krabbefeiden - del av Karl Gustav-krigene Første Karl Gustav-krig Karl X Gustavs första danska krig 1657-1658 Danmark Sverige Freden i Roskilde Sverige fikk Skåne, Blekinge, Halland, Bornholm, Båhuslen og Trondhjems len.
Bjelkefeiden - del av Karl Gustav-krigene Anden Karl Gustav-krig Karl X Gustavs andra danska krig 1658-1660 Sverige Danmark-Norge Freden i København Danmark-Norge fikk tilbake Trondhjems len og Bornholm.
Gyldenløvefeiden Den Skånske Krig Skånska kriget 1675-1679 Danmark-Norge Uavgjort Freden i Lund Ingen landavståelser, svensk-dansk forbund inngås (status quo ante bellum).
Krigen 1700 - del av den store nordiske krig Krigen 1700 - del af Den Store Nordiske Krig Del av Stora nordiska kriget 1700 Danmark-Norge angrep Sveriges allierte Holstein-Gottorp Sverige Freden i Traventhal Danmark-Norge ble tvunget til å forlate angrepspakten, som var inngått med Sachsen og Russland mot Sverige i 1699.
Elleveårskrigen - del av den store nordiske krig Elleveårskrigen - del af Den Store Nordiske Krig Del av Stora nordiska kriget 1709-1720 Danmark-Norge Danmark-Norge Freden i Frederiksborg Sverige mistet tollfrihet i Øresund, måtte betale 600 000 riksdaler til Danmark-Norge og måtte oppgi sin støtte til Holstein-Gottorp.
Tyttebærkrigen Tyttebærkrigen Teaterkriget - del av Den russisk-svenske krig 1788–1790 1788-1789 Sverige angrep Danmark-Norges allierte Russland Sverige Danmark-Norge ble tvunget til å avslutte sin våpenhjelp til Russland.
Krigen med Sverige 1808-1809 - del av Napoleonskrigene Den dansk-svenske krig 1808-1809 - del af Napoleonskrigene og Den Finske Krig Kriget mot Danmark 1808-1809 - Del av Napoleonkrigen och Finska kriget 1808-1809 Danmark-Norge støttet Frankrike og Russland i deres krig mot Sverige Sverige Freden i Jönköping Ingen landavståelser.
Krigen med Sverige 1814 - del av Napoleonskrigene Del af Napoleonskrigene Del av Napoleonkrigen 1813-1814 Sverige støttet de allierte i kampen mot Danmark-Norges allierte Napoleon Sverige Kieltraktaten Danmark ble tvunget til å avstå Norge, som kom i personalunion med Sverige fra 4. november 1814. Danmark behold de gamle norske skattlandene Færøyene, Island og Grønnland.