Svatopluk av Böhmen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Baroque Gravsteinen til Svatopluk og hans sønn Vaclav i St. Vaclav katedralen i Olomouc.

Svatopluk (død 21. september 1109) av huset Přemyslid, var hertug av Böhmen fra 1107. Han var sønn av hertug Otto I av Olomouc og Eufemia av Ungarn, og sønnesønn av Bretislav I av Böhmen.

Som hertug av Olomouc fra 1091 kjempet han mot sin fetter Borivoj II. Keiser Henrik V som ikke tolerte borgerkig i Böhmen, sendte bud på Svatopluk som ikke våget å utebli. Keiseren holdt ham fange, men forsonet seg senere med ham og ble fadder for hans sønn.

Svatopluk vendte tilbake 1107 til Böhmen og fordrev Borivoj. I 1108 fulgte han keiseren på et felttog til Ungarn, men måtte vende tilbake til Böhmen da Borivoj invaderte med støtte fra Boleslav III av Polen. Angrepet tvang keiseren til å gi opp invasjonen i Ungarn, og isteden angripe Polen med støtte fra Svatopluk. Svatopluk ble drept i keiserens telt under beleiringen av Glogow. Drapsmannen tilhørte Vršovice-familien, hvis overhode, Mutina, var blitt halshogd for sin støtte til Borivoj.