Supplering av Verneplan for vassdrag

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Supplering av Verneplan for vassdrag er betegnelsen som brukes på utvidelsen av Verneplan for vassdrag, som ble vedtatt av Stortinget i 2005. Verneplanen var opprinnelig ment å avsluttes med Verneplan IV, som ble vedtatt i 1993.

Stortinget vedtok våren 2001 at verneplanen for vassdrag skulle suppleres. Vassdragene som ble vurdert var delvis de vassdragene i Samlet Plan hvor de negative konsekvensene ved kraftutbygging var størst, delvis vassdrag som skulle inngå i andre runde av Nasjonale laksevassdrag, og delvis vassdrag som ble foreslått vernet gjennom en forslagsrunde i forkant av vurderingen. I tillegg ble de tre vassdragene i Saltfjellet/Svartisen-området hvor utbygging i 2000 ble stanset av regjeringen også tatt med.

I alt ble 81 vassdrag vurdert, og i forslaget til supplering av verneplanen[1] ble 50 nye vassdrag foreslått vernet. Det ble også foreslått endringer i grensene til tidligere vernede vassdrag. Suppleringen av verneplanen ble vedtatt av Stortinget 18. februar 2005.[2]

Under følger en fylkesvis liste over vassdrag som ble vernet under Supplering av Verneplan for vassdrag:

Hedmark[rediger | rediger kilde]

Oppland[rediger | rediger kilde]

Buskerud[rediger | rediger kilde]

Vestfold[rediger | rediger kilde]

Telemark[rediger | rediger kilde]

Vernegrensene for følgende tidligere vernede vassdrag ble justert:

  • Rørholtfjorden
    • Grensen endret til å omfatte hele nedbørfeltet, ikke bare selve innsjøen.

Aust-Agder[rediger | rediger kilde]

Vest-Agder[rediger | rediger kilde]

Rogaland[rediger | rediger kilde]

Hordaland[rediger | rediger kilde]

Sogn og Fjordane[rediger | rediger kilde]

Møre og Romsdal[rediger | rediger kilde]

Sør-Trøndelag[rediger | rediger kilde]

Nord-Trøndelag[rediger | rediger kilde]

Nordland[rediger | rediger kilde]

Troms[rediger | rediger kilde]

Finnmark[rediger | rediger kilde]

Avsluttende supplering, 2009[rediger | rediger kilde]

I april 2009 ble det i tillegg lagt fram et forslag til «avsluttende supplering» av verneplanen.[3] Dette dreide seg om elva Vefsna i Nordland, samt de tre vassdragene Tovdalselva i Aust-Agder, Øystesevassdraget i Hordaland og Langvella i Sør-Trøndelag, som regjeringen ble oppfordret av Stortinget til å vurdere vern av i forbindelse med behandlingen av suppleringen av verneplanen i 2005. Av de fire vassdragene ble Vefsna og Tovdalsvassdraget foreslått tatt inn i verneplanen.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ St.prp nr 75 (2003–04) Arkivert 26. mars 2014 hos Wayback Machine. Supplering av Verneplan for vassdrag
  2. ^ Stortinget – Møte fredag den 18. februar 2005 kl. 10. Sak nr. 1: Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om supplering av Verneplan for vassdrag
  3. ^ St.prp nr. 53 (2008–09) Arkivert 14. oktober 2011 hos Wayback Machine. Verneplan for vassdrag – avsluttande supplering