Superskalær prosessor

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En superskalær prosessor er en mikroprosessor som utfører mer enn én instruksjon per klokkesyklus. Den består av flere utførende funksjonelle enheter, der den enkelte enhet kan være en aritmetisk logisk enhet, en bit skifter eller en binær multiplikator. Instruksjonene som utføres befinner seg i en sekvensiell strøm, og parallell utførelse avhenger derfor av at det ikke foreligger dataavhengighet mellom de utførte instruksjoner. Slike avhengigheter kan elimineres av kompilatorer, men kan også elimineres dynamisk av mikroprosessoren under kjøring.

I Flynns taksonomi regnes en superskalær mikroprosessor med én enkelt kjerne primært som SISD (Single Instructions, Single Data). Mange superskalære mikroprosessorer utfører imidlertid vektoroperasjoner, og kan derfor karakteriseres som SIMD (Single Instruction, Multiple Data).

En superskalær mikroprosessor må ikke forveksles med mikroprosessorer som har to eller flere kjerner. En flerkjerners superskalær mikroprosessor blir klassifisert som MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data).