Subversjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Subversjon betyr undergravelse, og brukes om aktiviteter som har til formål å undergrave forfatningen i et land eller et lands selvstendighet. Ofte brukes begrepet i krigssituasjoner eller krigslignende situasjoner som den kalde krigen, og da om virksomhet til fordel for et fiendtlig land mot ens eget land. Subversjon er et bredt begrep som kan omfatte både spionasje og annen type politisk virksomhet som retter seg mot ens eget land.