Hopp til innhold

Substitutt (økonomi)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Goder er substitutter når en økning i prisen til det ene leder til økt etterspørsel av det andre. Andre språklige betydninger av ordet substitutt kan være stedfortreder eller erstatning. Denne definisjonen sammenfaller med den økonomiske definisjonen.

Markedsmekanismer[rediger | rediger kilde]

For normale goder betyr økt pris på et substitutt at betalingsviljen øker. Derfor skifter etterspørselskurven mot høyre og markedsprisen øker og produsentene ønsker å tilby mer. Markedet vil da tilpasse seg slik at det etterspørres mer og tilbys mer til en høyere pris.

Dersom prisen på et substitutt minker, vil betalingsviljen minke, etterspørselskurven skifte mot venstre og markedet vil tilpasse seg slik at det etterspørres mindre og tilbys mindre til en lavere pris.

Markedsmakt[rediger | rediger kilde]

Tilgangen på substitutter som kan fylle tilnærmet samme funksjon som et gode er viktig for markedsmakten både til produsentene og konsumentene. Dersom det ikke eksisterer noen substitutter som enkelt kan utfylle samme funksjon som en industris vare, vil produsentene ha en betydelig (eller signifikant) markedsmakt. Dersom det i tillegg eksisterer få eller kun én produsent snakker vi om oligopoler eller monopoler. Slik markedsmakt skaper inngangsbarrierer og hindrer dermed konkurranse.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Se også[rediger | rediger kilde]