Hopp til innhold

Strukturell rasisme

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Strukturell rasisme (engelsk: structural racism) defineres i Cambridge Dictionary som «lover, regler eller offisiell politikk i et samfunn som resulterer i og støtter en fortsatt urettferdig fordel for noen mennesker og urettferdig eller skadelig behandling av andre basert på rase.» [1]

Enkelte benytter begrepene «institusjonell» eller «systemisk» rasisme for å beskrive en form for offisiell eller systematisk rasisme, mens «strukturell» rasisme oppfattes som en form for implisitt, ikke-institusjonalisert rasisme. Begrepsbruken er imidlertid varierende. I Store norske leksikon (Snl) står det følgende:  

«I land hvor alle grupper er formelt og juridisk likestilte, kan rasediskriminering likevel foregå i mer usynlige og upersonlige former. Når slik usynlig diskriminering skjer som følge av lover, regelverk eller praksiser i private eller offentlige institusjoner kalles det institusjonell diskriminering. Fordi det er snakk om usynlige strukturer i samfunnet som kan virke utestengende og diskriminerende på individer på grunn av deres etniske bakgrunn, betegnes denne formen for diskriminering også som strukturell rasisme.»[2]

I et Civita-innlegg kommenterte Torkel Brekke dette Snl-sitatet slik:

«Her sier altså Snl at strukturell rasisme er det samme som institusjonell rasisme. Man sier at institusjonell rasisme er usynlig, og samtidig at den skjer som følge av lover, regler og praksiser i institusjoner. Man sier i tillegg at diskriminering som følger av lover, regelverk og praksiser skjer i land hvor grupper er formelt og juridisk likestilte. Rasismen kan imidlertid ikke være både 1) usynlig, upersonlig og frakoblet lover og regelverk og samtidig 2) resultat av lover, regelverk og praksiser i private eller offentlige institusjoner, slik Snl hevder. Når en respektabel kilde, som er skrevet av eksperter, roter det til på denne måten, er det ikke rart at journalister og samfunnsdebattanter får lignende problemer med begrepsavklaring.»[3]

Julia Orupabo, sosiolog og seniorforsker ved Institutt for samfunnsforskning, definerer strukturell rasisme slik:

«Begrepet «strukturell rasisme» forsøker å forklare diskriminering ved å peke på underliggende strukturer. Det kan være forutinntatte holdninger. Eller økonomiske eller sosiale systemer som fører til at noen kommer dårligere ut.»[4]

Orupabo er imidlertid usikker på nytten av begrepet i norsk sammenheng.

«En tung, strukturorientert tilnærming til rasisme passer bedre i samfunn som USA. Landet har vært preget av gjentatte «rasekonflikter». De har en helt annen historie enn Norge.» [5]

Tanken om strukturell rasisme er knyttet til «kritisk raseteori» («Critical race theory (CRT)». Kritiske raseteoretikere mener at lovverket og de juridiske institusjonene (først og fremst i USA) er iboende rasistiske i den grad de skaper og opprettholder sosiale, økonomiske og politiske ulikheter mellom hvite og ikke-hvite, spesielt afroamerikanere.[6]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «structural racism». cambridge.org. Besøkt 8. april 2021. 
  2. ^ «rasisme». snl.no. Besøkt 8. april 2021. 
  3. ^ «Strukturell rasisme er et dårlig begrep». civita.no. 2. mars 2021. Besøkt 8. april 2021. 
  4. ^ ««Rase», «hvithet» og «strukturell rasisme». Hvor nyttige er begrepene fra USA?». aftenposten.no. 22. februar 2021. Besøkt 8. april 2021. 
  5. ^ ««Rase», «hvithet» og «strukturell rasisme». Hvor nyttige er begrepene fra USA?». aftenposten.no. 22. februar 2021. Besøkt 8. april 2021. 
  6. ^ «Critical race theory». britannica.com. Besøkt 8. april 2021. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata