Hopp til innhold

Strategi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra «Strateg»)

En strategi er en angrepsmåte for å nå et mål. Ordet kommer fra gresk «strategia» som har betydningen «generalkunst», eller «hærføring». I dag brukes begrepet om langsiktig planlegging generelt, særlig når det er snakk om planer for å oppnå bestemte mål, og det skiller seg dermed fra begrepet taktikk. Beskrivelsen strateg blir gjerne brukt om en person som har utført hensiktsmessige handlinger og valg for å nå et mål.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Ordet strategi har militær konnotasjon og opprinnelse. Det kommer fra gresk «strategia» som har betydningen «generalkunst», eller «hærføring». «Strategos» er gresk for hærfører, tilsvarende dagens general. Strategi er hærførerens plan eller angrepsmåte for å vinne en krig; slagplan.

Strategi og taktikk[rediger | rediger kilde]

Strategi skiller seg fra taktikk. Taktikk handler om fremgangsmåten for å løse enkeltoppgaver, mens strategi handler om det overordnede for oppgaven, for eksempel hvorvidt man bør gjøre oppgaven, hvilke ressurser man har til rådighet for utførelse og hva som skal legges til grunn for å vurdere om målet er oppnådd eller ikke. Slik vil strategi være overordnet taktikk, siden et tiltak eller aktivitet som utføres på riktig måte ikke gir riktig måloppnåelse hvis det er feil tiltak eller aktivitet fra begynnelsen av.

Taktikk gir stegene som operasjonelle sprang er satt sammen av, strategi peker ut veien.

Den sovjetiske generalen Aleksandr Andrejevitsj Svetsjin (1878–1938)[1]

I nyere tid benyttes også et tredje nivå - operasjon - mellom taktikk og strategi.

Militær og geopolitisk strategi[rediger | rediger kilde]

Strategi ble brukt om større, omfattende militære operasjoner og ledelse av stridsmidlene som helhet, mens ordet taktikk ble brukt når man ledet mindre enheter. Carl von Clausewitz (17801831) definerte begrepene i boken «Vom Kriege» (Om Krig) slik: Strategi er «kunsten å utnytte et slag til å vinne en krig», og taktikk er «kunsten å utnytte troppene til å vinne et slag».

Forretningsstrategi[rediger | rediger kilde]

Fagområde og forskning[rediger | rediger kilde]

Strategi som fagområde har utviklet seg vesentlig også innenfor næringslivsverdenen de siste 50 år. Mange anser Michael Porter som en av de mest fremtredende akademikere innenfor denne forskningsretningen.

Henry Mintzberg har lansert 5 P-er som beskriver fem ulike aspekter av hva strategi er. Disse er på engelsk: Plan, pattern, positioning, perspective, og ploy. Oversatt til norsk: Plan, mønster (dannet av en rekke beslutninger), posisjonering (i forhold til andre aktører i markedet), perspektiv og villedning.[2]

I forskningsverden er det mye diskusjon om hva strategi er:

  1. Handler strategi om å legge gode planer for så å gjennomføre dem?
  2. Handler strategi om å gjøre de rette tingene i forhold til mer eller mindre uventede muligheter som dukker opp?
  3. Handler strategi om langsiktig, framtidig tenking?
  4. Handler strategi om konsistente mønstre av beslutninger som er fattet bevisst eller ubevisst i forhold til en kjent eller ukjent plan/strategi?[2]

Tilgrensende fagfelt[rediger | rediger kilde]

Mikroøkonomi[rediger | rediger kilde]

Innen markedsteorien brukes ordet for å beskrive en overordnet tenkning basert på en situasjonsanalyse og en målsetting. Strategien angir hvilke konkurransetiltak en bedrift skal prioritere og hvordan gjennomføringen skal skje.

I spillteori brukes begrepet strategi om spillerens plan for anvendelse av et sett handlingsregler som dekker alle tenkelige situasjoner i spillet.

Spillteori er også kjent som noe som kan være med å innvirke på bedriftens videre utvikling innenfor gitte rammer

Organisasjonsteori[rediger | rediger kilde]

Organisasjonsstrategi og ledelsesstrategi kan defineres som kunsten å utnytte en bedrifts ressurser for å oppnå bedriftens mål.

Informasjonsledelse[rediger | rediger kilde]

Innen informasjonsledelse beskriver en nettstrategi en virksomhets visjon, målsetninger, strategiske valg og plan for arbeidet rundt deres tilstedeværelse på internett. Webstrategien henger gjerne tett sammen med forretningsstrategien og målsetninger med foretakets online tilstedeværelse gjenspeiler virksomhetens mål.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Mungo Melvin, «The German View», i Bond og Taylor 2001, s. 207
  2. ^ a b Bente R. Løwendahl og Fred E. Wenstøp: Grunnbok i strategi, 2009, Cappelen Akademisk forlag.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Forsvar

  • Kunsten å krige (The Art of War) av Sunzi

Forretningsstrategi