Stråleforming

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Stråleforming

Stråleforming er en signalbehandlingsteknikk som bruker sensorer i et array for retningsbestemt transmisjon og mottakelse av et signal. Dette oppnås ved å kombinere elementer i arrayet slik at signaler fra én bestemt vinkel interfererer konstruktivt samtidig som signaler fra andre vinkler interfererer destruktivt. Stråleforming kan anvendes både på sender og mottaker til å oppnå romlig selektivitet. Forbedringen sammenlignet med en omnidireksjonell sender/mottaker er kjent som sender/mottaker-gain (eller -tap).

Stråleforming kan anvendes på både radio- og lydbølger. Kjente anvendelser er radar, sonar, seismologi, trådløs kommunikasjon, radioastronomi, tale, akustikk og biomedisin.