Stemplingsur

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Et stemplingsur fra 1900, fra Textilmuseum Bocholt i Tyskland

Et stemplingsur er et mekanisk ur som blir brukt til å holde orden på arbeidstiden til ansatte i bedrifter. Den ansatte stikker et tykt papirkort (stemplingskort) inn i en spalte på uret, som da stempler kortet med dato og klokkeslett. Dette gir arbeidslederen en offisiell oversikt over timene en ansatt har arbeidet, som igjen kan brukes for å regne ut lønn.

Stemplingskortene er vanligvis merket med områder for arbeidsdag og for inn- og utstemplingstidspunkt. Slik kan de ansatte «stemple inn» eller «stemple ut» på rett sted på kortet. Arbeidsgiveren er ansvarlig for å merke kortene.

Trådløst magnetisk stemplingskort

Fra 1990-tallet er stemplingsurene i økende grad byttet fra den mekaniske versjonen over til datamaskinbaserte tidsregistreringssystemer. I disse systemene slår den ansatte enten inn et ansattnummer, trekker et magnetkort, eller bruker annet utstyr for å identifisere seg for systemet.

Alt etter hvilket system som brukes, slår den ansatte deretter inn det som skal registreres. Dette kan være «innstempling», «utstempling», lunsjpauser, hvilket prosjekt den ansatte jobber eller har jobbet med, et notat om hvorfor den ansatte måtte gå tidlig, eller hvilken som helst annen informasjon som arbeidsgiveren har bruk for.

Moderne programvarebaserte systemer kan også administrere fleksitid og avspasering, og lar de ansatte se logger over sine egne registreringer, skrive ut vaktlister og sende meldinger seg imellom.