Stavudin

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Strukturformel

Stavudin (Zerit) er et antiviralt legemiddel og tilhører gruppen NRTI som benyttes mot HIV.

Stavudin er et tymidinanalog. Dette innebærer at det ligner byggesteine tymidin som viruset trenger for å bygge nytt virus DNA for å kunne reprodusere. Stavudin gis aldri alene, men oftest i kombinasjon med to andre virale legemidler, dette for å unngå at viruset muteres og legemiddelet blir virkningsløst.

Stavudin produseres av Bristol-Myers Squibb.