Statens legemiddelverk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Statens legemiddelverk skal sikre god kvalitet ved behandling med legemidler og at legemidler har lavest mulig pris. Legemiddelverket skal sørge for at befolkningen får likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler, legge til rette for forskning og innovasjon og forvalte produktregelverket for medisinsk utstyr. Legemiddelverket er direktorat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet

Historie[rediger | rediger kilde]

Statens legemiddelverk ble opprettet 1. januar 2001 ved en sammenslåing av den tidligere Statens legemiddelkontroll, hoveddelen av avdelingen for apotek og legemidler i Statens helsetilsyn og deler av Rikstrygdeverket.

Statens legemiddelkontroll (SLK) ble opprettet 1. januar 1974 ved en fusjon av Spesialistkontrollen og Statens farmakopelaboratorium. Informasjon om legemidler ble sett som en klar forpliktelse for den nye institusjonen. SLK utga sin første publikumsbrosjyre i 1974: Om trafikkfarlige legemidler. 

Statens farmakopelaboratorium ble opprettet i 1949. Hovedmotivet for opprettelsen var det forestående nordiske samarbeidet om en felles farmakope. I 1970 flyttet farmakopelaboratoreiet fra Universitetet i Oslo til lokalene i Sven Oftedalsvei 8. 19. desember 2016 flyttet Legemiddelverket inn i nye lokaler i Grensesvingen 26 på Helsfyr.    

Før 1930 var det ingen lov om farmasøytiske spesialpreparater. Den gjeldende loven var lov av 16. mai 1604 om innførsel av apotekvarer, samt om handel med gifter og arkana. Økt import av frabrikkfremstilte legemidler gjorde loven utilstrekkelig. Norges Apotekerforening var pådriver til den nye loven som ble satt i verk i 1930. Med den nye loven kom Spesialistkontrollen.  

Arbeidsoppgaver[rediger | rediger kilde]

 • Godkjenne legemidler som selges i Norge
 • Godkjenne klinisk utprøving av legemidler
 • Gi tillatelser til tilvirkning, import, grossistvirksomhet, inn- og utførsel samt omsetning av legemidler
 • Klassifisere legemidler og forvalte narkotikaforskriften og dopingforskriften
 • Forvaltningsoppgaver knyttet til apotekøkonomi og apotekdrift
 • Føre tilsyn med kliniske utprøvinger, apotek, tilvirkere og andre aktører i forsyningskjeden
 • Fastsette priser på legemidler
 • Vurdere om legemidler er kostnadseffektive og vurdere opptak av legemidler på "blå resept"
 • Overvåke bivirkninger av legemidler og informere om legemiddelbruk
 • Følge opp meldinger om kvalitetssvikt på legemidler og medisinsk utstyr
 • Laboratorieanalyse
 • Forvalte produktregelverket for medisinsk utstyr

Organisasjon[rediger | rediger kilde]

Legemiddelverket er delt inn i fire områder: Legemiddeltilgang, legemiddelbruk, legemiddelforsyning og virksomhetsstøtte. Disse områdene består av til sammen 19 enheter med personalmessig ansvar for de ansatte. Ansatte fra disse enhetene utgjør et større antall lag der det faglige arbeidet skjer.

Siden 2013 har Audun Hågå vært direktør i Legemiddelverket.

Referanser[rediger | rediger kilde]


Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]