Stående bølger

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Fremstilling av en stående bølge langs en feiltilpasset radiolinje.

Stående bølger er et fenomen i antennekabelen for radiosenderantenner. Dimensjonene på en antenne bestemmer hvilken frekvens som antennen er i resonans med. Dersom denne ikke tilsvarer frekvensen som senderen forer kabelen med, blir det dannet radiobølger som reflekteres fra antennen til radiosenderen slik at noe av sendereffekten sendes tilbake til utgangstrinnet i radiosenderen. Deler av effekten som skulle bli utstrålte radiosignaler blir istedet varme i kabelen eller i utgangstrinnet i senderen. Ved svært dårlig tilpassing kan radiorør eller transistorer, halvlederkomponenter i utgangstrinnet bli ødelagt av varme.

Det er mulig å koble en antennetuner mellom antennekabelen og senderen. De stående bølgene vil være like store i antennekabelen, men senderen opplever antenneutgangen som veltilpasset uten stående bølger som kommer tilbake til senderen. Antennetuneren benytter flere spoler og kondensatorer i denne tilpassingen.

Stående bølger måles med SWR meter.(standing wave ratio).