Språk, samfunnsfag og økonomi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ) er et av tre programområder innenfor utdanningsprogram for Studiespesialisering. De andre to er Realfag og Formgivingsfag. Programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi egner seg for de som er "[...] glad i å lese og å arbeide med krevende teoretiske fag. I tillegg bør du være interessert i kultur- og samfunnsforhold, og eventuelt ha anlegg for språk".[1]

Programfag[rediger | rediger kilde]

Alle programfag i utdanningsprogram for Studiespesialisering har med Kunnskapsløftet et omfang på 5 uketimer, bortsatt fra såkalte X-fag som skal erstatte timene elever som velger Matematikk som programfag må ha for å oppnå Studiekompetanse. For å få studiekompetanse må man velge 10 uketimer fra eget programområde på vg2 og vg3, mens det resterende timeantallet kan velges fritt. Men man må ha fordypning i to programfag fra eget programområde for å oppnå studiekompetanse. Alle eksamener programfagene er trekkfag for elever, men obligatorisk for privatister. Bare elever kan få sluttvurdering i form av standpunktkarakter.

Antikkens språk og kultur[rediger | rediger kilde]

Dette programfaget er inndelt i tre nivåer. Antikkens kultur, Latin eller Gresk 1 og Latin eller Gresk 2. Latin eller Gresk 2 bygger på nivået Latin eller Gresk 1. Læreplanen er strukturert slik at man enten velger Latin eller Gresk i nivåene Latin eller Gresk 1 og 2.

Hoveområder i Antikkens språk og kultur
Antikkens kultur Gresk og romersk kultur Språkkunnskap Antikken i dag
Latin eller Gresk 1 Gresk og romersk kultur Antikken i dag Språklæring
Latin eller Gresk 2 Gresk og romersk kultur Antikken i dag Språklæring

Engelsk[rediger | rediger kilde]

Internasjonal engelsk må tas før man kan ta de to andre nivåene innen dette programfaget, som er Samfunnsfaglig engelsk og Engelskspråklig litteratur og kultur.

Hovedområder i Engelsk
Internasjonal Engelsk Språk og språklæring Kommunikasjon Kultur, samfunn og litteratur
Samfunnsfaglig Engelsk Språk og språklæring Kommunikasjon Kultur, samfunn og litteratur
Engelskspråklig litteratur og kultur Språk og språklæring Kommunikasjon Kultur, samfunn og litteratur

Entreprenørskap og bedriftsutvikling[rediger | rediger kilde]

Dette programfaget har to nivåer; Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og 2. De kan velges uavhengig av hverandre.

Hovedområder i Etreprenørskap og bedriftsutvikling
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 Entreprenørskap Etablering Drift Bedriftsutvikling Innovasjon Internasjonalisering
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 Entreprenørskap Etablering Drift Bedriftsutvikling Innovasjon Internasjonalisering

Fremmedspråk[rediger | rediger kilde]

I programfaget Fremmedspråk er det lagt opp til at man skal kunne velge forskjellige fremmedspråk. De vanligste er Tysk, Fransk og Spansk, men det er muligheter for andre språk også. Programfaget er strukturert i tre nivåer, Fremmedspråk 1, 2 og 3. Nivå 2 bygger på nivå 1 og nivå 3 bygger på nivå 2. Det er mulig å bygge på både fellesfaget Fremmedspråk og programfaget Fremmedspråk, så sant det dreier seg om samme språk. Dessuten har Kunnskapsdepartementet uttalt at det vil "innføre tilleggspoeng for programfag i andre fremmedspråk enn engelsk ved opptak til høyere utdanning" (Regjeringen).

Hovedområder i Fremmedspråk
Fremmedspråk nivå 1 Språklæring Kommunikasjon Språk, kultur og samfunn
Fremmedspråk nivå 2 Språklæring Kommunikasjon Språk, kultur og samfunn
Fremmedspråk nivå 3 Språklæring Kommunikasjon Språk, kultur og samfunn

Historie og filosofi[rediger | rediger kilde]

Historie og filosofi er strukturert i to nivåer. Nivå 2 bygger på nivå 1.

Hovedområder i Historie og filosofi
Historie og filosofi 1 Oldtid og myter Antikken og samtalen Middelalder og kildebruk Renessanse og forklaring Opplysningstid og perspektiver Nyere tid og kritisk tenkning
Historie og filosofi 2 Mennesket i moderne tid Kunnskap og sannhetssøken Eksistens og mening Fellesskap, produksjon og mening Politiske ideer og ideologier Historieforståelse, historiebevissthet og historiebruk

Kommunikasjon og kultur[rediger | rediger kilde]

Dette programfaget er strukturert i tre nivåer 1, 2 og 3. Der 2 og 3 bygger på 1.

Hovedområder i Kommunikasjon og kultur
Kommunikasjon og kultur 1 Kultur- og kommunikasjonsteori Tekst Kommunikasjon
Kommunikasjon og kultur 2 Kultur- og kommunikasjonsteori Tekst
Kommunikasjon og kultur 3 Kultur- og kommunikasjonsteori Kommunikasjon

Markedsføring og ledelse[rediger | rediger kilde]

Markedsføring og ledelse 2 bygger på Markedsføring og ledelse 1.

Hovedområder i Markedsføring og ledelse
Markedsføring og ledelse 1 Marked og målgrupper Psykologi og kjøpsatferd Situasjonsanalyse og markedsinfomasjon Konkurransemidlene Organisasjon og ledelse
Markedsføring og ledelse 2 Situasjonsanalyse og markedsinformasjon Konkurransemidlene Personalutvikling og ledelse Markedsstrategi og markedsplanlegging Etikk og samfunnsansvar

Medie- og informasjonskunnskap[rediger | rediger kilde]

Nivå 2 bygger på nivå 1.

Medie- og informasjonskunnskap
Medie- og inromasjonskunnskap 1 Medieutvikling Uttrykksformer Medium, individ og samfunn
Medie- og inromasjonskunnskap 2 Medieutvikling Uttrykksformer Medium, individ og samfunn

Næringslivsøkonomi[rediger | rediger kilde]

Økonomistyring og Økonomi og ledelse heter de to nivåene i dette programfaget. Økonomi og ledelse bygger på Økonomistyring.

Næringslivsøkonomi
Økonomistyring Næringsliv og samfunn Økonomistyring Etikk og miljø
Økonomi og ledelse Bedrift og samfunn Markedstilpassning og produksjonsplanlegging Organisasjon og ledelse

Politikk, individ og samfunn[rediger | rediger kilde]

Her kan man velge mellom Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsgeografi, Sosialkunnskap og Sosiologi og sosialantropologi. Alle fire nivåene kan velges uavhengig av hverandre.

Hovedområder i Politikk, individ og samfunn
Sosialkunnskap Samfunnsvitenskapelige arbeidsmetoder Livsfasene Velferdsforskjeller Sosiale problemer Velferdsstat og menneskerettigheter
Samfunnsgeografi Samfunnsgeografiske verktøy og metoder Befolkn ings- og bosettingsgeografi Økonomisk geografi Endring i byer og regioner Utviklingsgeografi
Sosiologi og sosialantropologi Samfunnsvitenskapelige tenkemåter Kulturforståelse Sosialisering Produksjon og arbeid Fordeling av goder
Politikk og menneskerettigheter Politiske prosesser og institusjoner Demokrati og medborgerskap Internasjonale politiske systemer og aktører Internasjonale samarbeidsforhold og konflikter Menneskerettighetenes verdigrunnlag Menneskerettighetene i politisk praksis

Psykologi[rediger | rediger kilde]

Nivå 1 og 2 kan velges uavhengig av hverandre.

Hovedområder i Psykologi 1
Psykologi 1 Psykologiens historie og utvikling Utviklingspsykologi Mennesket og læring Psykologiens biologiske grunnlag Mennesket og helse
Psykologi 2 Psykologien i dag Sosialpsykologi Kommunikasjon Helsepsykologi

Reiseliv og språk[rediger | rediger kilde]

Nivå 2 bygger på nivå 1.

Hovedområder i Reiseliv og språk
Reiseliv og språk 1 Språk og kultur Reiselivsproduktet
Reiseliv og språk 2 Språk og kultur Reiselivsutvikling

Rettslære[rediger | rediger kilde]

Nivåene Rettslære 1 og 2 kan velges fritt og bygger ikke på hverandre.

Hovedområder i Rettslære
Rettslære 1 Metodelære Familierett Arverett Arbeidsrett og likestilling Strafferett Rettargangsordninga
Rettslære 2 Metodelære Erstatningsrett Menneskerettar Avtalerett Kjøpsrett og forbrukarrett Forvaltingsrett

Samfunnsøkonomi[rediger | rediger kilde]

Samfunnsøkonomi 2 bygger på nivå 1.

Hovedområder i Samfunnsøkonomi
Samfunnsøkonomi 1 Markedsteori Nasjonalregnskap og økonomisk vekst Arbeidsmarked og arbeidsledighet Prisvekst og pengepolitikk Inntektsfordeling og miljøproblemer Internasjonal økonomi
Samfunnsøkonomi 2 Markedsteori Økonomisk vekst Arbeidsledighet og økonomisk politikk Inntektsfordeling og miljøproblemer Internasjonal økonomi

Samisk historie og samfunn[rediger | rediger kilde]

Nivå 2 bygger på nivå 1.

Hovedområder i Smaisk historie og samfunn
Samisk historie og samfunn 1 Folk, bosetting og livsformer Kolonisering og assimilering Tradisjoner og forståelsesrammer
Samisk historie og samfunn 2 Samer, natur og miljø Vitalisering og selvbestemmelse Teori og metode

Referanser[rediger | rediger kilde]