Spesifikk absorpsjonsrate

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Spesifikk absorpsjonsrate (SAR), ofte omtalt som stråleverdi, er et måletall for hvor mye energi som absorberes av biologisk vev per tid per masse. Det er definert som watt per kilogram masse (W/kg), og måler absorpsjon av stråling i frekvensspekteret 100 kHz–10 GHz. Stråleverdi brukes mest om stråling fra mobiltelefoner.