Specialist Firearms Command

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

Specialist Firearms Command (CO19, tidligere kjent som Specialist Operations, SO19) er en avdeling i Metropolitan Police Service i London med ansvar for taktiske, væpnede operasjoner til støtte for de regulære avdelingene som normalt er ubevæpnet. CO19 kalles også Blue Berets, siden de tidligere bar blå alpeluer; i dag bærer de fleste av tjenestemennene luer av baseballtype.

Historie[rediger | rediger kilde]

Avdelingen ble opprettet som Firearms Wing i desember 1966 som en del av Civil Defence and Communications Branch (D6, senere D11). Dette skjedde etter mordene på tre polititjenstemenn i hendelsen som er kjent som Braybrook Street-massakren. Den ble først satt opp med ti medlemmer, som ble trent av instruktører fra British Army. De trente så selv opp Authorised Firearms Officers (AFO'er) i andre deler av styrken. I det britiske politiet er det ikke vanlig at alle polititjenestemenn får trening i bruk av skytevåpen, og bare AFO'er kan utstyres med våpen ved behov.

I midten av 1980-årene inntraff flere tragiske skyteepisoder som involverte lokale AFO'er. D11s operasjonelle rolle begynte da å øke. Frem til da hadde enheten for det meste blitt brukt til trening av AFO'er og ved hendelser der man ventet spesielt sterk motstand fra gjerningsmenn som hadde barrikadert seg. Enheten ble styrket med mannskaper som ikke var involvert i trening, men som fokuserte på å trene på å rykke ut til hendelser for bevæpning var nødvendig uten at det var helt eksepsjonelle situasjoner. Disse ble omtalt som Nivå 2-lag, mens instruktørene, som selv hadde lenger trening, tok seg av de mest alvorlige hendelsene. Enheten skiftet også kallesignal til PT17 («Personnel and Training»).

I 1991 ble de to nivåene slått sammen, og de fikk navnet Special Firearms Operations Teams (SFO'er). Omkring samme tid ble Armed Response Vehicles utviklet, slik at de lettere kunne rykke ut når som helst på døgnet med alt nødvendig utstyr. Disse bilene har våpen plassert i sikrede kasser. Avdelingen ble plassert direkte under den operative ledelsen, og fikk radiokallesignalet SO19 («Specialist Operations»).

I 2005 ble Metropolitan Police omorganisert, og enheten ble flyttet fra Specialist Operations til Central Operations, den sentrale operative kommando. Dermed ble kallesignalet endret til CO19.

Tjeneste[rediger | rediger kilde]

Avdelingen hadde per 2006 følgende ansvarsområder:

Trening[rediger | rediger kilde]

CO19 trener de omkring 3000 AFO'ene i Metropolitan Police, både deres første våpentrening og oppfølging. Dette inkluderer spesialenhetene SO12 (Special Branch), SO14 (Royalty Protection Group), SO16 (Diplomatic Protection Group), SO18 (sikkerhet på London Heathrow Airport og London City Airport), SCD7(5) (Flying Squad), SCD11 (overvåkingstjenesten), Belmarsh High Security Court Team og noen tjenestemenn fra Territorial Support Group.

Operativ tjeneste[rediger | rediger kilde]

ARV'ene rykker ut til flere tusen oppdrag hvert år, som spenner over alt fra barn med luftpistoler til alvorlige skyteepisoder. I det første året enheten var operativ var det 132 utrykninger med behov for bevæpning, i 2001 var det 1441 og i 2002 2490. I tillegg kommer et stort antall falske alarmer og situasjoner der det viser seg at våpen allikevel ikke er nødvendig; i 2002 utgjorde dette 13 384 utrykninger.

Enheten settes inn både i akutte situasjoner og i planlagte operasjoner. Sistnevnte gjelder særlig arrestasjoner av spesielt farlige individer og avverging av forbrytelser der politiet har tips om at noe vil skje.

I ekstreme tilfeller kan en operasjon overlates til British Army av politiets ledelse. Det er da antiterrorenheter fra Special Air Service som får ansvaret.

Utstyr og trening[rediger | rediger kilde]

Enheten er utstyrt med MP5-maskinpistoler og G36-karabiner fra Heckler & Koch, pistoler av forskjellig fabrikater, hagler, CS-granater og sjokkgranater. De er trent i dynamisk inntrengning, inkludert rappellering, bruk av stiger og bruk av eksplosiver for å åpne dører og vinduer. De har også skuddsikre vester, kevlarkledde hjelmer og annet beskyttelsesutstyr. På grunn av frykten for skitne bomber har de også vernedrakter for ABC-krigføring.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]