Den sovjetiske okkupasjonssonen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
De delene av Tyskland som kom under sovjetisk kontroll: Rosa delene ble en del av Polen, de røde ble den sovjetiske okkupasjonssonen

Sowjetische Besatzungszone (SBZ, «Sovjetiske okkupasjonssone») eller Ostzone (forkortet: Zone) var en av fire okkupasjonssoner i Tyskland etter 1945. Disse fire sonene var okkupert av de fire allierte maktene Sovjetunionen, USA, Storbritannia og Frankrike, etter avtaler inngått på Jaltakonferansen og Potsdamkonferansen.

Til SBZ hørte store deler av det landområdet som tidligere ble omtalt som Midt-Tyskland og en stor del av Mark Brandenburg, Mecklenburg og Vorpommern.

Områder som ikke hørte til SBZ var østområdene som hadde ligget under det tyske riket. Disse ble overtatt av Polen og Sovjetunionen. I 1949 ble områdene som utgjorde SBZ til det nydannede DDR.

I offisiell, vesttysk språkbruk ble DDR lenge omtalt som Sowjetische Besatzungszone (SBZ), i tråd med Hallsteindoktrinen. Etterhvert ble også Midt-Tyskland vanlig. I 1973 gikk man fra offisielt hold over til å bruke betegnelsen DDR, selv om mange i Vest-Tyskland, ikke minst ledende medier, konsekvent skrev navnet i anførselstegn frem til omveltningene i DDR etter Berlinmurens fall.