Sluttbrukeravtale

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En sluttbrukeravtale, sluttbrukerlisensavtale eller lisensavtale for sluttbrukere (engelsk: end user license agreement, ofte forkortet til initialordet EULA) er en avtale mellom en leverandør av et dataprogram eller en tjeneste, og en sluttbruker av dataprogrammet eller tjenesten. Denne avtalen regulerer forholdet mellom leverandøren og sluttbrukeren, herunder partenes rettigheter og plikter.

Til forskjell fra en kontrakt, der partene forplikter seg gjensidig ved at begge underskriver kontrakten, vil en EULA som regel bekreftes ensidig av den ene parten (sluttbrukeren) foretar seg en bekreftende handling som indikasjon på at vedkommende godtar avtalen. En slik bekreftende handling kan være å klikke på en knapp merket "Jeg aksepterer" eller lignende i grensesnittet for programvaren eller tjenesten (klikklisens), eller at vedkommende bryter en forsegling for å åpne esken som CD-en med dataprogrammet befinner seg i.

På norsk brukes begrepet sluttbrukerlisens om denne typen avtaler.