Slaget ved Gavere

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Slaget ved Gavere
Konflikt: Gent-oppstanden 1447-1453
Dato 23. juli 1453
Sted Gavere ved Semmerzake
Resultat Avgjørende seier for Burgund
Stridende parter
Bykommunen Gent Burgund hertugdømmet
Kommandanter og ledere
Ukjent. Filip den gode av Burgund
Styrker
Ukjent, sagt til å være på 30 000 mann. Ukjent, sagt til å være på 30 000 mann.
Tap
Ukjent, men stort - fra 10 000 til 16 000 falne. Ukjent.

Slaget ved Gavere er det største flamske nederlaget noensinne. Militsstyrkene fra Flanderns største by Gent ble påført et knusende nederlag av Filip den gode med en brutalitet som gjør den burgundiske perioden av Flanderns historie til en tid av tyranneri og forfall.

Bakgrunnen[rediger | rediger kilde]

Krigen mellom Gent og Burgund har mange navn, men den meste tiltalende kan være Saltkrigen. I 1447 ønsket greven av Flandern, som også var hertug av Burgund, Filip den gode, å innføre en avgift på salt i Flandern. Ettersom flere byer, bl.a. Brugge, allerede hadde innført saltavgifter, regnet Filip den gode med at Gent også ville innrette seg. Storrådet i bykommunen Gent nektet imidlertid, til tross for at dekanusene ville akseptere Filip den godes beslutning. Filip så på storrådets holdning som oppvigleri og blandet seg inn i valgsprosessene da øvrighetstyret i Gent skulle fornyes. I 1449 tilspisset konflikten seg slik at nyvalg måtte til ettersom hertugen satte de ulike organer i bykommunen opp mot hverandre i i et forsøk på å få sin vilje gjennom.

Underveis skjønte man at hertugen i virkeligheten ville redusere bykommunens myndighetsutøvelse og makt, deretter bevisst utløse et opprør da han 4. juni 1451 innkalte rådmennene og deretter avskjediget dem. Dette var i strid med tidligere bestemmelser. I desember 1451 kom opprøret. Borgerne hadde vært tålmodige i lang tid, men kunne ikke lenger tåle provokasjonene. Krigen var et faktum i januar 1452 da militsstyrker kledt i hvitt, såkalte «Witte Kaproenen» eller «White Caprons» på engelsk, gikk ut i gatene. Hertugen innførte en embargo og lot alle gentenarer i sine egne områder arrestere.

Forspillet[rediger | rediger kilde]

Gent fant liten støtte ellers i Flandern ettersom byen gjennom tidligere maktmisbruk i lang tid hadde høstet stor misnøye i området. Flandern fryktet den mektige byen. Gent ble dessuten utsatt for vellykket negativ propaganda fra hertugens side. Det ble ikke bedre da de radikale som satt ved makten, oppviste en ekstrem revolusjonær glød som førte til indre utrenskninger, som for eksempel da tre kapteiner ble henrettet «for å ikke være nok revolusjonære». Byen fikk et pusteromda Charles 7. av Frankrike tvang sin vasall Filip den gode til våpenhvile 19. juli 1452. Støtten fra Frankrike opphørte da Gent avslo fredstilbudet september 1452. Filip den gode kunne dermed forberede seg på mottiltak.

I juni 1453 rustet Filip den gode ut en hær som det ble sagt besto av 30 000 mann fra Burgund, Artois, Picardie og Flandern. Dette var muligens en overdrivelse ettersom en burgundisk hær på Filip den godes tid sjelden var mer enn 10 000 mann. 6 500 ser ut til å ha vært et gjennomsnittlig styrkenivå. Hertugen rykket fram til Gavere 16. juli 1453 og beleiret et fort der 50 gentenarer og 16 engelskmenn under John Fox holdt til. Noen få på fortet klarte å kom seg ut og fikk varslet Gent om beleiringen, men om morgenen den 23. juli hadde hertugen tatt fortet. Samtlige av forsvarerne ble uten nåde hengt. Denne udåden var karakterisk for krigen siden Filip den gode bevisst ønsket å forverre konflikten. De radikale på sin side svarte på samme vis. Like etterpå fikk hertugen vite at en stor hær var på vei fra Gent.

Slagoppstillingen[rediger | rediger kilde]

Den burgundiske hæren stilte seg opp i slagorden mellom skogholt og i buskas. På denne måten skjulte han hoveddelen av hæren og reservene til hest for gentenarsk speidere. Bare en mindre avantgarde på 1 000 mann inkludert batterier av lettere feltskyts var synlige. Foran hæren sin hadde han plassert kunstige hindringer som gjorde det mulig for store ridende styrker og fotfolk å rykke fram og tilbake for på den måten å lokke til seg gentenarene.

Artilleriet var på dette tidspunktet i militærhistorien utviklet til ny perfeksjon. Man disponerte lavtliggende serpentiner av mindre kaliber, større veuglairer på tohjuls lavetter av mer robust type og flerrørs ribaudequin-feltskyts på lavetter med hjul som gjorde at de var lette å flytte. Flandern lå langt fremme i denne teknologiske utviklingen og bruk av feltskyts i senmiddelalderen så begge parter hadde godt ordnete og organiserte artillerivåpen til disposisjon. Artilleriet spilte derfor en viktigere rolle ved Gavere enn i tidligere slag.

Artilleritaktikken i senmiddelalderen var enkel: man satte de fremste batterier i front (stort sett serpentiner og ribaudequiner som var velegnete antipersonnellvåpen) sammen med avantgarden eller mellom bataljonene. Det hendte at man rullet fram kanonene i takt med avansementet slik at motstandernes rekker kunne beskytes på kloss hold. Men ildhastigheten var så lav at de ofte måtte ha beskyttelse eller rett og sett graves ned for å ikke bli tatt i motangrep.

Gentenarene marsjerte i kolonner til Gavere og omgrupperte seg ved elven Mattered. Hæren ble stilt opp i en stor falankslikende firkant av pikenerer med mindre rytteravdelinger på fløyene. På fløyene var også engelske langbueskyttere deployert sammen med artillerister. (I dette slaget sto engelske langbueskyttere mot hverandre.) I front satte man feltskytsene med brutte linjer av vogner og store skjold foran.

Begge hærene hadde mer eller mindre forskanset seg. Hertugen hadde gjort det for å kunne kjøre fram et overraskelsesangrep, mens gentenarene på grunnlag av tidligere erfaringer laget forskansinger for å avverge farlige kavaleriangrep og omgående flankebevegelser.

Slaget[rediger | rediger kilde]

Tre timer i den varme sommersolen hadde gjort sitt da gentenarene hadde fått stilt seg opp sin formasjon, klare til kamp beskyttet av artilleriet. Burgunderne hadde ikke latt dem hvile under oppstillingsmanøvrene ved å gå til angrep med avantgarden tre ganger med gjentagne retretter. Da gentenarene rykket fram trodde de oppriktig at de kunne drive vekk den mindre burgundiske hæren, men dette var sjansen hertugen hadde ventet på. Han lot Jacques av Luxembourg rykke fram med langbueskyttere og pansrede menn til fots fra sin venstre flanke og inn mot Gent-styrkens høyre flanke.

Under rasende beskytning med tusenvis av dødelige piler ble Gents høyre fløy av slagordenen desimert. Like etterpå rykket batteriene framover med både lette feltskyts og bærebare skytevåpen i sentrum. Artilleristene skjøt inn i de tette rekkene av pikenerer slik at pansrede soldater kunne storme inn i de bresjene som ble slått i slaglinjen. Men selv da nektet gentenarene å vike, de kjempet djervt – helt til hertugen selv gikk inn i slaget med kavallerireservene.

På gentenarenes venstre flanke stormet kavaleristyrkene av profesjonelle pansrede krigere, både riddere og lansener som var betalte pansrede ryttere, inn i bresjer skapt av langbueskytterne. Under de rasende kampene ble hertugens hest stukket ned slik at Filip den gode falt i bakken og nær blir drept. En bannerbærer og flere riddere fikk reddet den sårete hertugen. Banneret gikk imidlertid tapt, noe som hertugen tok ille opp senere.

På dette tidspunktet spilte en tilfeldighet inn i utviklingen av slaget. Et kruttlager på gentenarsk side lå utsatt til og en tilfeldig brannpil traff tønner med krutt lagret i vogner bak feltskytsene. Resulttatet ble en voldsom eksplosjon. Sjokket skal ha vært så stort at det brøt ut panikk i de bakerste rekkene hos genetenarene og vill flukt mellom brennende vogner. Hertugens kavalerister kunne dermed trenge seg inn i midten av falanksen og drive restene av den bakover – mot elven Mattered.

Katastrofen kunne ha blitt enda større om det ikke hadde vært for Cornelius Sneysens som med 800 til 1 000 mann greide å forhindre burgunderne i å følge etter. Sneysens og hans menn trakk seg inn på en landtunge mot elven Schelde ved Moelenhoek og avverget videre forfølgelse. De betalte en høy pris, for ingen av disse 800 til 1 000 overlevde burgundernes angrep.

Tap[rediger | rediger kilde]

Det hersker stor usikkerhet om hvor mange som deltok i slaget og hvor mange som falt. Men det var en stor katastrofe, tusener druknet i elven Mattered og soldatene i de fremste styrkene ble nedkjempet til siste mann. Det er anslått at 10 000 eller 16 000 av gentenarene falt gentenarene. Det er dessuten hevdet at en hel tidel eller mer av befolkningen i Gent – som trolig var på rundt 60 000 – ble slaktet av Filip den gode. Tapene burgunderne hadde lidd forblir ukjent.

Slutten[rediger | rediger kilde]

Da Filip den gode spurte en som var lokalkjent om å føre hæren til Gent, ble han med vilje ledet tilbake til Gavere slik at genetenarene fikk tid til å få forsvaret rundt Gent på plass slik at hertugen ikke kunne innta og ødelegge den slik han ville. Uansett, Gent hadde ikke annet valg enn å overgi seg og måtte gå med på ydmykende betingelser. Alle rådmennene måtte kle seg nakne og bare iført hvite skjorter underkaste seg hertugens ondskapsfulle påfunne. Deretter ble det sluttet fred. Gent måtte betale en bot på 840 000 pund og fram til 1457 var all handel forbudt. På hertugens befaling måtte byen og dens borgere gjøre seg fortjent til hans tilgivelse.

Filip den gode hadde klart med å knuse Gents enestående posisjon i Flandern. Ironisk nok frafalt han kravet om saltavgift idet han fikk andre inntektskilder – som utpressning av Gent som i tillegg til boten måtte betale nye avgifter. Dette knekket byens økonomi for et helt tiår framover. Denne type atferd var med på å gjøre Burgund-perioden (1384–1477) i Flandern til en mørketid.

Kilder[rediger | rediger kilde]

Kilder bak slaget hentes fra to siter på nederlandsk, "Gemeente Gavere – Erfgoed – Slag bij Gavere" og "De slag van Gavere – 1453" samt David Nicholas`s bok "Medieval Flanders" ISBN 0-582-01678-9 og Nicholas Michael`s "Armies of Medieval Burgundy 1364-1477" ISBN 0-85045-518-9 .