Skatteavtale

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Skatteavtale eller dobbeltbeskatningsavtale er en avtale mellom to eller flere land som har som formål å motvirke dobbeltbeskatning av grenseoverskridende økonomisk aktivitet og forebygge skatteunndragelse.

De fleste land har utformet sitt skattesystem slik at personer som er bosatt i landet og selskaper som er hjemmehørende i landet, har alminnelig skatteplikt til landet for all sin inntekt, uansett hvor i verden den er opptjent (globalinntektsprinsippet). De fleste land har også utformet sitt skattesystem slik at all inntekt som er opptjent i landet er skattepliktig til landet (kildeprinsippet). Dermed oppstår det en fare for dobbeltbeskatning, ved at inntekten beskattes både der inntekten oppstår og der den som mottar inntekten er hjemmehørende.

Dobbeltbeskatning er uheldig fordi det bl.a. gir sterke incentiver til ikke å drive med grenseoverskridende økonomisk aktivitet. For å unngå dobbeltbeskatning er det derfor inngått en rekke skatteavtaler mellom land. I skatteavtalene avklares det hvordan grenseoverskridende økonomisk aktivitet mellom landene skal beskattes.

For å motvirke skatteunndragelse må skattemyndighetene få tilgang til informasjon om egne borgeres og selskapers økonomiske disposisjoner i utlandet. Skatteavtalene inneholder derfor en avtale om informasjonsutveksling mellom skattemyndighetene i de berørte landene.

OECD har over lang tid arbeidet for å motvirke internasjonal dobbeltbeskatning og for å standardisere skatteavtalene.[1]

Norges skatteavtaler[rediger | rediger kilde]

Norge har inngått en rekke skatteavtaler med andre stater.[2] Norge og de øvrige nordiske landene har også forhandlet fram egne avtaler om utveksling av informasjon med land som til nå ikke har gitt innsyn i opplysninger i skattesaker.[3]

Dersom norske skatteytere eller selskaper har virksomhet i et lavskatteland som Norge ikke har skatteavtale med, og dersom arbeidsgiveren eller selskapet har norsk majoritetseierskap, skal det betales skatt til Norge etter de såkalte NOKUS-reglene.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ OECD (2008): Model Tax Convention on Income and on Capital
  2. ^ Skatteavtaler mellom Norge og andre stater
  3. ^ Det nordiske prosjektet mot skatteparadis