Skansen brannstasjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Skansen brannstasjon
LandNorge
StedBergen kommune
Kart
Kart
Skansen brannstasjon
60°23′50″N 5°19′49″Ø

Skansen brannstasjon ligger Øvre Blekeveien 1 i Bergen. Skansen brannstasjon med den tilhørende Skansedammen er et kulturhistorisk viktig eksempel på brannvernanlegget fra første del av det 20. århundret. Brannstasjonen er også et godt synlig landemerke fra bygrunnen og et viktig utsiktspunkt.

Brannstasjonen[rediger | rediger kilde]

Skansen brannstasjon

Brannstasjonen er tegnet av arkitekt Paul Theodor Bjørnstad og tatt i bruk, som Sandviken brannstasjon, i september 1903. Foranledningen til de nye brannstasjonene var bybrannen 22. september 1901, som førte med seg ny vilje til å investere i brannsikring, både hos bystyret og blant private. Det ble først bevilget penger til bedre bemanning og til innkjøp av nytt utstyr. I juni 1902 vedtok bystyret å bygge de to nye brannstasjonene i Sandviken og på Skansen. Arkitekt Peter Andreas Blix skal først ha tegnet en murbygning i gotisk stil, men byens magistrat mente at en billigere bygning i tre fikk holde.

Arkitektonisk viser Bjørnstads bygning trekk fra tidens jugendstil blandet med lokale bygningstradisjoner inspirert av 1600-tallets og 1700-tallets panelarkitektur. Bygningens uvante arkitektoniske komposisjon førte i sin samtid til harselas fra enkelte kritikere:

Bygningens stil er hva forsiden angår, holdt i ren madagassisk renessanse, dog med en tydelig påvirkning av indokinesiske retninger. Baksiden derimot er holdt i en ren og velgjørende syndfjordsk barokkstil. Som bevis på hvilken oppmerksomhet dette sjeldne byggverk vekker hos turister, kan noteres at en flerhet av fremmede tar det for en oldnorsk stavkirke, som med litt flikking og maling er gjort brukbar for en pietetsfull etterslekt. Atter andre tror at det er Tyskekirken, mens en flerhet antar at det smukke byggverk er flyttet fra en eller annen utstilling, hvor det har gjort tjeneste som Camera obscura eller magica.

Brannstasjonen hadde opprinnelig en garasje for ett brannkjøretøy, stallrom og arbeidsrom. Underbrannmesteren hadde en leilighet i 2. etasje. I tårnet var det rom for utkikksvakten med branntelegrafbord og sveivetelefon til hovedbrannstasjonen. Brannstasjon var ikke betjent på dagtid, men om natten var det sovende brannvakt og én våken i utkikkstårnet. Stasjonens siste hest fikk avskjed i 1936 da stasjonen ble utstyrt sin første brannbil.

Skansedammen[rediger | rediger kilde]

Skansedammen med Skansen brannstasjon

Skansedammen ble anlagt i 1881. Tidligere hadde det også vært vannreservoarer her. Skansedammen var opprinnelig knyttet til Mulelven og Svartediket og fungerte som en trykkutjevner for disse. Damanlegget har hatt vesentlig betydning for vernet av den store trehusbebyggelsen i Bergen. Dammen har vært nyttet som badeplass, og det har vært karpefisker i dammen.

I 2001 foreslo Bergen Parkeringsselskap å bygge parkeringsanlegg under dammen. Bystyret fulgte opp med vedtak i 2003. Saken stoppet opp da Riksantikvaren vedtok å frede dammen. Miljøverndepartementet omgjorde fredningen, og i 2010 kunne bystyret igjen vedta parkeringsanlegg. I 2014 begynte anleggsarbeidet. Karpefiskene ble gitt til Akvariet i Bergen som mat til krokodillene. Den nye Skansedammen er 19,5 centimeter dyp. Under dammen ligger et parkeringsanlegg med plass til 193 biler. Den er regulert til beboerparkering, og ble bygget for å fjerne gateparkering. 1. september 2015 var det høytidelig åpning av den nye Skansedammen.

Betydning[rediger | rediger kilde]

Brannstasjonen ble strategisk plassert ved Skansedammen for å verge trehusbebyggelsen i skråningen ned mot Bryggen. Skansen brannstasjon hadde direkte linje ned til hovedbrannstasjonen og hvert 20. minutt ble det avlagt rapport. Flere bybranner på 1900-tallet ble også oppdaget og varslet fra Skansen.

Fredning og avfredning[rediger | rediger kilde]

Skansen brannstasjon ble lagt ned i 1969. Anlegget eies av Bergen kommune og disponeres i dag av buekorpset Skansens Bataljon og kommunens parkavdeling. På bakgrunn av at Bergen kommune i 2003 vedtok planer om å bygge et parkeringshus i Skansedammen ble anlegget fredet av Riksantikvaren 17. januar 2008 som et teknisk-industrielt kulturminne. Av samfunnsmessige hensyn opphevet Miljøverndepartementet fredningsvedtaket 3. juni 2009.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]