Sjakkur

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Digitalt sjakkur

Et sjakkur (eller sjakklokke) brukes for å måle tiden som er blitt benyttet i sjakk og andre spill mellom to personer der betenkningstiden er begrenset. Det består av to klokker som er koblet sammen på en slik måte at når den ene går, så stopper den andre. Når en spiller har gjort et trekk trykker han ned knappen på sin klokke, noe som stopper hans klokke og setter igang motstanderens.

Klassiske analoge ur med urskiver er fortsatt svært vanlige og ikke så forskjellige fra de opprinnelige sjakkurene. Et tidlig problem var at det på en vanlig klokke ikke er lett å si på sekundet når langviseren peker rett opp og at tidsbegrensningen er oversteget. Da tidsbegrensing i sjakk først ble innført var straffen for å overstige tidsbegrensningen en liten bot og det var derfor ikke så kritisk å ha det helt nøyaktig når betenkningstiden var overskredet, men da straffen ble at partiet ble dømt til tap hvis man begikk en «klar» overskridelse førte det til en del krangler. For å synliggjøre når betenkningstiden er oppbrukt er derfor analoge sjakkur utstyrt med en «klaff» litt til venstre for 12-tallet. Når tiden er i ferd med å løpe ut vil langviseren løfte klaffen oppover inntil langviseren passerer 12 da klaffen faller og markerer at tiden er ute.

Som regel er sjakkuret innstilt til å la klaffen falle når uret viser kl. 6. Hvis tidsbegrensningen er f.eks 40 trekk på 90 minutter og deretter 30 minutter på resten av partiet stilles klokken til 4:30. (I så fall vil klaffen løftes og så falle kl. 5 også, men det har ingen betydning bortsett fra å markere at en halvtime har gått.) Når 40 trekk er blitt spilt stilles klokken, som regel av turneringslederen, en halvtime tilbake etter beste skjønn. (Hadde andre tidskontroll vært resten av partiet på 60 minutter kunne man heller bare la klokken gå til 7.) For å telle trekkene har begge spillere noteringsplikt.

Sjakkur med digitale visere har blitt vanligere og har en rekke fordeler overfor de analoge. De sier på sekundet hvor mye betenkningstid spilleren har igjen og er mer nøyaktige. I tillegg kan digitale ur oftest håndtere en rekke andre typer tidsbegrensning, som å gi 15 sekunder ekstra for hvert trekk som spilles. Enkelte ur er også utstyrt med trekktellere, men da uret av og til stanses på grunn av remiskrav eller feil fra en spiller er ikke dette så vanlig. Digitale ur er imidlertid noe dyrere enn de analoge.