Share international

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Share International (Om tilsynekomsten av Verdenslæreren Maitreya og Visdommens mestre) er en nyere teosofisk bevegelse bestående av personer og grupper som mener at Mesteren Maitreya er kommet til jorden for å veilede menneskeheten inn i en ny tidsalder.

Trossannheter[rediger | rediger kilde]

Maitreya står som leder for andre mestere som hovedsakelig er referert til som sentrale skikkelser i andre religioner. De som representerer denne læren, hevder selv at de ikke utgjør noen religiøs organisasjon, og at det er snakk om individer eller grupper som ser det som sin oppgave å spre informasjon fra Maitreya ut til verdens befolking. Bevegelsen hevder at Maitreya ikke skal være en religiøs leder, men en lærer i ordets bredeste forstand, og at religioner har tolket disse Mestrene som sine egne frelsere.

Bevegelsen ser det som sin oppgave å formidle informasjon og forberede menneskeheten på overgangen til en ny tidsalder, nemlig Vannmannens tidsalder. Vi har i de siste to tusen år befunnet oss i Fiskenes tegn, der det har vært fokus på individuell utvikling. I Vannmannens tidsalder skal det bli et fokus på det kollektive og et globalt fellesskap. Maitreya har profetert et omfattende børskrakk som skal starte i Japan. Den økonomiske krisen skal få mennesker til omsider å forstå at de må finne andre løsninger enn kapitalisme. Maitreya skal da bli sendt på alle verdens tv-kanaler og komme med et telepatisk budskap til alle mennesker. Han skal også gi menneskene en spesiell lysteknologi som skal gjøre alle andre energiressurser overflødige, og samtidig fjerne grunnlaget for dagens energimarked.

Share International mener at mange av de mirakler som er rapportert rundt i verden, er eksempler på Maitreyas og de andre mestrenes evner. Hjemmesidene nevner eksempler på gråtende madonnastatuer, melkedrikkende statuer av hinduguder, lyskors, kornsirkler, grønnsaker med navnet Allah i, og helbredende vannkilder. Dette er også et eksempel på gruppens inkludering av andre religioner som uttrykk for det samme. Nettverket setter på denne måten sammen en rekke konseptuelle komponenter (bricolage) kjent fra teosofi, vestlig okkultisme, tradisjonelle religioner og urban legends/post-moderne myter. Man kan kanskje si at dette er typisk for en religion i den formative fasen.

Benjamin Creme[rediger | rediger kilde]

Benjamin Creme (1922 – ) er født i Glasgow, Skottland. Han skal ha studert publikasjoner og tekster av Helena Petrovna Blavatsky (Teosofisk samfunn) og Alice A. Bailey. Han skal ha begynt foredragsvirksomhet på 70-tallet, og det hevdes at han har vært over store deler av verden. Han hevder også å ha telepatisk kontakt med et vesen som bare er kjent som “Mesteren”. Creme er også redaktør av tidsskriftet “Share International” som kommer ut hver måned.

Transmisjon Meditasjon[rediger | rediger kilde]

Transmisjons Meditasjon er en form for meditasjon som praktiseres av Share Internationals tilhengere. Hensikten med meditasjonen er å være “transformatorstasjoner” for Mestrene. Share International hevder at Mesterne bruker de mediterenes chackra-sentere til å sende energiene der de trengs. Transmission Meditasjon forutsetter en gruppe på minimum tre deltakere. Man behøver ikke å være på samme sted, men man må utføre meditasjonen på samme tid. Man innleder økten med å uttale Den Store Invokasjon og så rette fokus på anjasenteret (midt mellom øynene). Share International advarer folk under tolv år, gravide i 9. måned, eller folk med hjerteproblemer mot transmisjon-meditasjon. Grunnen til dette er at energiene som disponeres, er kraftige.

Transmisjons-meditasjons-aspektet av Share International står frem som et så sentralt element, sannsynligvis på grunn av en tidlig kombinasjon av teosofiske og New Age-elementer, der det er uavklart hvilket aspekt som skal prioriteres.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]