Setningsledd

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Setningsledd kan bestå av en eller flere ord eller fraser, med en bestemt grammatisk funksjon i en setning.

Norsk er et såkalt SVO-språk (Subjekt-Verbal-Objekt). Det betyr at subjektet helst kommer først i en fortellende setning, etterfulgt av verbal og objekt. Det finnes totalt fem type ledd: verbal, subjekt, objekt (indirekte, direkte), adverbial og predikativ.


Forklaring (ikke verbal, subjekt og direkte objekt):

Indirekte objekt – Den som handlingen angår; for eksempel går ut over, eller er til fordel for.

Adverbial – Utfyller verbalet (sted, tid, årsak, hensikt osv.)

Predikativ – Utfyller subjektet eller objektet


Eksempel: Faren til Hans har et basseng i hagen. Han er en svømmer. Han kaller bassenget "Plensjøen".


Faren til Hans – Subjekt

Har – Verbal

Basseng – Direkte objekt

I hagen – Adverbial

Han – Subjekt

Er – Verbal

En svømmer – Subjektspredikativ

Han - Subjekt

kaller - Verbal

bassenget - Direkte objekt

"Plensjøen" - Objektspredikativ