Seteventil

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Tverrsnitt-skisse av en seteventil

1. Ventilhus
2. Inn- og utløp
3. Sete
4. Spindel eller aksling
5. Plugg når ventilen står åpen
6. Håndtak eller ventilratt når ventilen står åpen
7. Deksel
8. Pakning
9. Mutter
10. Gjennomstrømning når ventilen står åpen
11. Pluggens stilling når ventilen er stengt
12. Håndtakets eller rattets stilling når ventilen er stengt

En seteventil består av en roterende spindel, en plugg og et såkalt sete. Når man vrir spindelen med klokken, dyttes pluggen ned i setet, og isolerer for alt som vil komme gjennom. Roterer du spindelen andre veien, trekker pluggen seg tilbake, og det strømmer fritt gjennom igjen.

Ventilen brukes som oftest til manuell regulering, men brukes også som on/off-ventil, og kan ha enten mekanisk tetning eller dobbel tetning. I en mekanisk tetning skjer det som er beskrevet ovenfor mens i en dobbel tetning er seteventilen koblet sammen med en kile sluseventil. Kile sluseventilen er en stengeventil, og i dette tilfellet kun en sikringsventil mot seteventilen.

Seteventilen er godt egnet til å tåle et høyt differansetrykk over ventilen, og er enkel å håndtere. Den finnes kun som en manuell ventil med mindre du selv setter opp et eget system som roterer spindelen

Ventilen tåler en del varme, slik at damp, kondensat og hetvann også kan gå gjennom ventilen, men da må mediene sendes gjennom fra andre siden – noe som gjør veien gjennom ventilen en del mer «krunglete».