Hopp til innhold

Seniorsergent

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Skulderdistinksjon for seniorsergent i Hæren

Seniorsergent er en militær grad i Danmark. En seniorsergent vil typisk ha vært oversergent i seks til åtte år før. En seniorsergent er som regel kommandobefalingsmannkompaninivå eller administrasjonsbefalingsmann på bataljons- og brigadenivå. En seniorsergent kan også være skyteinstruktør på enhetsnivå eller være faglærer på Hærens skoler.

I Søværnet kan en seniorsergent være regnskapsleder på et Flyvefisken-fartøy, i Flyvevåbnet 1. tekniker i et redningshelikopter eller lastemester på et C-130 Hercules-fly.

Det kan dog også være en hel del annet, som utgangspunkt er en seniorsergent saksbehandler eller leder. Der finnes mange forskjellige områder i Forsvaret hvor man kan være seniorsergent. I Flyvvåbnet kan nevnes kontrol og varsling, brann og redning, styrkebeskyttelse, forsyning, toktplanlegging, administrasjon og mye annet.

I Hjemmeværnet kan en seniorsergent være instruktør eller utdannelsesbefalingsmann på distriktsnivå. Seniorsergenter i Hjemmeværnet er lønnede.

Autoritetsdata