Hopp til innhold

Sekret (biologi)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Et sekret er fellesbetegnelse for spesielle produkter av mer eller mindre flyktig karakter som skilles ut fra kjertelceller hos planter og dyr. Uttrykket nyttes gjerne når forholdet mellom bestanddelene i innholdet er uklare, uavklarte eller svært komplekse å forklare.

Sekret tjener mange forskjellige funksjoner. For eksempel som en duftavsetning når dyr markerer et jaktterreng eller et hjemmeområde (territorium) med sekret fra sine duftkjertler, en kilde som tiltrekker seg besøkende og øker plantens muligheter til formering eller en kilde som avskrekker og forsvarer. Også kombinasjoner er mulig.

Eksempler på sekret kan være plantevæsker som nektar, sevje og kvae eller dyrevæsker som musk, bevergjel, verk, spytt, svette, slim, snørr og tårer.