Schläfli-symbol

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Dodekaederet er et regulært polyeder med Schläfli-symbolet {5,3}, med 3 pentagoner rundt hvert hjørne.

I geometri er et Schläfli-symbol en notasjon på formen {p,q,r,...}, som definerer en regulær polytop eller en regulær tesselering.

Slik settes et Schläfli-symbol på et kjent slikt objekt:

  • Et regulært polygon med p kanter har Schläfli-symbolet {p}. For eksempel har et kvadrat Schläfli-symbolet {4}.
  • Et regulært polyeder eller todimensjonal tesselering med q slike polygoner rundt hvert hjørne har Schläfli-symbolet {p,q}. For eksempel har en kube, som har 3 kvadrater rundt hvert hjørne, Schläfli-symbolet {4,3}.
  • En regulær 4-polytop eller tredimensjonal tesselering med r slike polyedre rundt hver kant har Schläfli-symbolet {p,q,r}. For eksempel har en tesserakt, som har 3 kuber rundt hver kant, Schläfli-symbolet {4,3,3}.
  • Slik fortsetter det: For en regulær n+1-dimensjonal polytop eller regulær n-dimensjonal tesselering, er det n-te (unntatt det første) tallet i dets Schläfli-symbol en betegnelse på hvor mange n-dimensjonale celler som ligger rundt hver n-minus-1-dimensjonale celle.

Ordet Schläfli-symbol er oppkalt etter matematikeren Ludwig Schläfli fra 1800-tallet, som gjorde viktige bidrag innen geometri og innen andre områder.