Sauraseni

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Śauraseni var en av tre dramatiske prākriter som ble benyttet i det nordlige India i middelalderen. Śauraseni utviklet seg senere til urdu, punjabi og språkkomplekset hindi.

Śauraseni var et liturgisk språk for digambararetningen i jainismen, og flere av dens acharyas ble skrevet i dette språket. De to episke diktene Shatkandaagama og Ksyaayapahud innenfor jainismen, er også skrevet i śauraseni.