Sannsynlighetsrom

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Sannsynlighetsrom er et matematisk begrep som benyttes i sannsynlighetsteori. Et sannsynlighetsrom er et trippel (Ω,S,P), der Ω er en mengde, S er en sigma-algebra over Ω, og P er et målS slik at P(S) = 1. Ω kalles utfallsrommet og elementene i S kalles hendelser. P er et sannsynlighetsmål, og for ES, er P(E) sannsynligheten til E.