Sakristan

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En sakristan er en person som har ansvar for driften av sakristiet i en kirke, og spesielt for å forberede til gudstjenester. Stillingen kan være lønnet eller ulønnet, og den kan innehas av både geistlige og legfolk.

Sakristanen har ansvar for at paramenter, annet utstyr og liturgiske bøker er på plass og i god stand. I forbindelse med gudtjenester påligger det også et ansvar for at de rette tekster brukes og at rett liturgisk farge velges; dette er et ansvar som i stor grad deles med presten.

I Den norske kirke er sakristanens oppgaver normalt fordelt mellom kirketjener og klokker. I Den ortodokse kirke er det vanlig at sakristanen er en diakon, og det kan ikke under noen omstendigheter være en kvinne.