Sakramentalie

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Sakramentalier er gjenstander eller handlinger som i Den katolske kirke regnes for å vise en særskilt respekt mot sakramentene, og som derfor er spesielt egnet til å fremme gode tanker og øke fromhet.

Forskjell fra sakramentene[rediger | rediger kilde]

Sakramentalier er hellige tegn som er innstiftet av Kirken, og som har til hensikt å forberede mennesker på å motta sakramentenes frukter og å hellige ulike livssituasjoner.

Velsignelsene inntar en viktig plass blant sakramentalene. De innebærer både lovprisning av Gud for hans verk og gaver, og kirkens forbønn om at menneskene må gjøre bruk av Guds gaver i Evangeliets ånd.

Det er ifølge katolsk lære to forskjeller mellom sakramenter og sakramentalier:

  • Sakramentene ble innstiftet av Jesus Kristus, mens langt de fleste av sakramentaliene er innstiftet av kirken
  • Sakramentene gir i seg selv nåde, mens sakramentaliene åpner for adgangen til nåde gjennom fromhet uten å selv inngyde noen nåde.

I tillegg ligger det en forskjell i at alle kan ta del i sakramentaliene, mens bare katolikker som har skriftet alle alvorlige synder kan motta sakramentene.

Eksempler på sakramentalier[rediger | rediger kilde]

Gjenstander[rediger | rediger kilde]

Sakramentalie Kort forklaring
Agnus dei Medaljong med bilde av Guds lam, et symbol for Kristus.
Alter Alteret bringer tankene til messeofferet.
Aske Symbol på askese, brukes spesielt på askeonsdag
Giftering Symbol på ekteskapsbåndet
Hellig olje Salver med forskjellig symbolikk
Ild Symbol på renselse og fornyelse
Ikoner Hellige bilder
Kirkebygninger Symbol på Guds ære og menneskers kall til tjeneste
Kirkeklokker Herunder sakramentsklokke, symboliserer kallet til tjeneste
Kirkeåret En gjennomgang av Kristi liv og virke, og påminnelse om helgnene
Korstegnet En bønn, ofte kombinert med vievann
Krusifiks Symbol på korsfestelsen
Liturgiske parafernalier Gjenstander som brukes i gudstjenester
Ordensdrakter Symbol på tilhørighet og lydighet
Palmegrener Symbol på Kristi inntog i Jerusalem og martyrdøden
Paramenter Klær til bruk under gudstjenester
Rosenkranser Hjelpemiddel for bønn
Røkelse Symboliserer bønner som stiger opp til himmelen
Salt Symbol på bevaring, brukes ofte under dåp
Skapular Plagg eller ring som viser at man har viet seg til noe, spesielt til Maria
Velsignede medaljonger Medaljonger med fromme motiver, f.eks. en helgen
Velsignede statuer Minner om hellige mennesker
Vievann Symboliserer dåpens vann
Vokslys Symbol på Kristi lys, og en viktig offergave

Handlinger og seremonier[rediger | rediger kilde]

Sakramentalie Kort forklaring
Bukking Symbol på ærefrykt overfor det hellige
Eksorsisme Utdrivelse av onde ånder
Foldede hender En from gest
Fotvasking Til minne om Kristi vasking av disiplenes føtter skjærtorsdag
Kneling Symboliserer underkastelse og ærefrykt
Mindre ordinasjoner Ordinasjon til f.eks. akolytt eller lektor
Prostratio Å be liggende, tegn på absolutt underkastelse
Tidebønn Den katolske kirkes offisielle bønn utenfor messen