Saintsimonisme

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Henri de Saint-Simon

Saint-simonere er navnet på en gruppe tilhengere av Henri de Saint-Simon, en av de tidlige franske sosialistene på begynnelsen av 1800-tallet.

Beskrivelse[rediger | rediger kilde]

Saint-Simons ideer besto blant annet av tanken om mellommenneskelig samarbeid som en naturlov. Han sammenlignet politikken med den menneskelige kroppen, der hvert enkelt organ må samarbeide for å holde helheten frisk. I tråd med dette synet ble historien delt inn i «organiske» og «kritiske» epoker, der de organiske epokene var preget av fremgang og samarbeid, mens de kritiske epokene var perioder med kaos og dårlig samarbeid; en alles kamp mot alle.

Medlemmene av Saint-Simons gruppe var noen av de første som begynte å argumentere for et plansamfunn hvor industriutstyr og kapital i større grad skulle konsentreres på offentlige hender. De ville koordinere samfunnets ressurser slik at man kunne utføre store offentlige prosjekter som for eksempel å bygge en kanal i Suez. Prosjektene skulle ledes av store industriledere eller ingeniører som skulle være utdannet slik at de kunne forvalte de offentlige ressursene på best mulig måte. Ideene til saint-simonere var noen av de nye tankene som etter hvert skulle legge grunnlaget for februarrevolusjonen i 1848.

Begrepet «sankt-simonianisme» er lite brukt i norsk faglitteratur. Isteden refererer man heller til de første, utopiske sosialister.

Personer[rediger | rediger kilde]

Se også[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Bruhat, Jan: Der französische Sozialismus von 1815 bis 1848. In: Francois Bedarida/Jean Bruhat/Jacques Droz: Der utopische Sozialismus bis 1848. Ullstein, Frankfurt/Berlin/Wien 1974, S. 106–130
  • Hayek, Friedrich A. von: Missbrauch und Verfall der Vernunft. Ein Fragment, Mohr-Siebeck Tübingen 2004.
  • Kool, Frits / Krause, Werner (Hrsg.): Die frühen Sozialisten. Band 1. dtv, München 1972, Teil II: Saint-Simon und die Saint-Simonisten (S. 141–189)
  • Schäfer, Rütger (Hrsg.): Saint-Simonistische Texte: Abhandlungen von Saint-Simon, Bazard, Blanqui, Buchez, Carnot, Comte, Enfantin, Leroux, Rodrigues, Thierry und anderen in zeitgenössischen Übersetzungen. Scientia Verlag, Aalen, 1975. 2 Bände,
  • Strube, Julian: Sozialismus, Katholizismus und Okkultismus im Frankreich des 19. Jahrhunderts. De Gruyter, Berlin/Boston 2016.
  • Thilo Ramm: Die großen Sozialisten als Rechts- und Sozialphilosophen. Erster Band. Gustav Fischer, Stuttgart 1954, Fünftes Kapitel (S. 288–313)
  • Thilo Ramm (Hrsg.): Der Frühsozialismus. Quellentexte. Mit Texten von Henri de Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, Etienne Cabet, Wilhelm Weitling u. Louis Blanc. (= Kröners Taschenausgabe. Band 223). Kröner, Stuttgart 1956.
  • Palmer, Colton, Kramer (2002): A history of the modern world, New York
  • Carlisle, Robert B. (1987): The Proffered Crown: Saint-Simonianism and the Doctrine of Hope, Baltimore