Søyland

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Søyland
LandNorges flagg Norge
Kart
Søyland
58°18′11″N 6°38′24″Ø

Søyland er et strøk i Flekkefjord. På grunn av stor utbygging, er strøket nærmest for bydel å regne.

Opprinnelig var Søyland et område med gårdsbruk som lå ved Søylandstjernet. Det grenset til Lilleheia og Storeheia i øst og nordøst, med Hellegårdene liggende innerst i et nord-sydgående dalføre. Mot vest var et stort brattlendt skogsområde, mens sydgrensen var mot Tjørsvåg og Tjørsvågstrand. Søylandstjernet var islagt enkelte vintre, og var da den nærmeste skøyteisen for innbyggerne i byen. Området ved gårdene ble også mye brukt som skiterreng. Byens første og eneste oppbygde skihoppbakke lå i lia vest for byen, men gikk raskt i forfall på grunn av lite bruk og variable snøvintre. Avløpet var i mange år vannforsyning for ett av byens garverier.

Gravkapellet er tegnet av arkitekten til Ishavskatedralen i Tromsø og ligger ved den øverste gravplassen

Enkelt vintre var snøfylte og kalde hvilket ga unggutter og -jenter ypperlige føreforhold kveldstid på rattkjelke med start så langt opp i Helle-bakken som det gikk å komme. Her bar det ned til områdets nærmeste lekeplass. Neste alternative kjelkebakke var fra toppen av "kapellbakken" og nedover til føret satte stopp. Bakken var mindre populær hos foreldre da veien var mer trafikkert. På 1970-tallet gikk skolebussen herfra, dvs. fra den åpne plassen ved siden av gravkapellet på Søyland.

Etter flere oversvømmelser høsttider måtte den fine bjørkealléen langs Søylandsveien takke for seg, da kommunen satte i gang med utbedringer og ombygginger av hele strekningen. Det var også starten på nye boligfelt på Søyland der de første husene kom opp i begynnelsen/midten på 1980-tallet.

I årene etter annen verdenskrig er området blitt regulert til institusjoner som to gravplasser, med kapell på deling, Søylandsheimen (eldreinstitusjon) og boligområder, foruten flere barnehager og lekeplasser. Boligfeltene har bredt seg fra å ligge langs det eksisterende veinettet til langt ut i tidligere utmark. Byens eneste lysløype går ut fra Søyland.

Tilgangen til Fjellparken, kanskje mest kjent som sted for Fjellparkfestivalen, Norges eldste fortsatt eksisterende rockefestival, er fra veien til Søyland og Helle.